در تاریخ ۹۵.۰۲.۲۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۷ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول پرسنلی
 
اضافه شدن شهر و استان به حکم جدید
نمایش شهر و استان در فرم حکم جدید بر اساس واحد سازمانی انتخابی
 
اضافه شدن ستون استان و شهر به لیست احکام
 
ایجاد لینک به آدرس های مربوطه در ویوی حکم
ایجاد لینک برای پارامترهای "سمت"، "سایر سمت ها"، "تقویم" و "واحد" مربوطه در view حکم
 
حذف رده قرارداد و اضافه شدن الگو قرارداد به قسمت سمت
رده قرارداد و دسترسی های آن حذف شده و در سمت جدید، در قسمت شرایط احراز، فیلدی با عنوان الگو قرارداد اضافه شده است.
 
 
 
اضافه شدن تاریخ قطع همکاری در مشاهده پرونده
 
افزودن و اعمال وام/مساعده و تنظیمات آن در قسمت حقوق دستمزد
در قسمت تنظیمات رده وام/مساعده می توان وام/مساعده های مختلف ایجاد کرد. وام های ایجاد شده قسط بندی شده و لیست اقساط نیز نمایش داده می شود اما هر مساعده فقط یک قسط دارد. به هر کارمند نیز می توان وام/مساعده اختصاص داد و دسترسی نمایش، تنظیمات و تایید وام/مساعده را برای کاربران اعمال کرد.
در صورتی که تنظیمات تایید برای لیست حقوقی اعمال کنیم، فقط روی لیست هایی اثر می گذارد که در حالت تایید نشده هستند و روی لیست های تایید شده و ثبت سند شده تاثیری نمی گذارد.
وام/مساعده های ایجاد شده برای کارمندان نیز در بازه لیست حقوقی مربوطه با استفاده از پارامتر سیستمی "قسط وام/مساعده" نمایش داده می شود. و در آخر در فیش حقوقی کارمند اعمال می شود.
 
 
 
ایجاد لیست بیمه
اضافه شدن تب لیست بیمه در قسمت لیست حقوقی که پارامترهای بیمه پذیر در تنظیمات حقوق دستمزد را محاسبه کرده و در ماخذ بیمه نمایش می دهد. برای نمایش پارامترها در لیست بیمه نیز، از گزینه نمایش در لیست بیمه استفاده می کنیم.
 
لیست خلاصه بیمه نیز همراه با ایجاد خروجی با فرمت های Dbf,Excel و Txt در هفته های آتی اضافه خواهد شد.
 
اضافه شدن کنترل لینک به سمت
قابلیت لینک شدن سمت ها با قسمت های مختلف (بعنوان مثال پرونده پرسنلی هر شخص)
 
 
 

قراردادن ساختار تایید حکم کارگزینی
برای تایید حکم دو حالت وجود دارد :
همه : در این حالت فقط در صورتی حکم تایید می شود که تمامی کاربرانی که دسترسی تایید حکم را دارند ، آن را تایید کرده باشند.
حداقل یکی : در این حالت در صورتی حکم تایید می شود که حداقل یکی از کاربرانی که دسترسی تایید را دارند، آن را تایید کنند.

 

ماژول حسابداری
 
اضافه کردن امکان مشاهده نسخه های مختلف بودجه
با انتخاب هر نسخه (از طریق لیست و یا کلیدهای جهت دار) آخرین مقادیر تا آن نسخه نمایش داده شود.
به بالای کاربرگ بودجه دو کلید جهت دار برای رفتن به نسخه قبلی و بعدی قرار داده شده و با کلیک روی شماره نسخه امکان رفتن به نسخه دلخواه نیز فراهم گردیده (تغییرات مربوط به نسخه انتخاب شده نیز مشخص می شود)
با انتخاب نسخه موردنظر نیز ، مقادیر ویرایش شده همان نسخه با رنگ زرد نمایان می شود.
 
اضافه شدن امضا به تمپلیت بودجه
موارد اضافه شده به بودجه :
 
 1. وضعیت
  • همانند اسناد حسابداری برای بودجه نیز چهاوضعیت درنظر گرفته شده
  • درزمان ایجاد بودجه وضعیت اولیه آن باتوجه به تنظیمات امضا تعیین میگردد
  • به لیست نمایش و بالای کاربرگ بودجه فیلد وضعیت اضافه گردیده
 2. امضا،رد و برداشتن امضا
  • امضا روی نسخه انتخاب شده اعمال می گردد
  • امضا روی نسخه هایی امکانپذیر است که امضا شده نباشد و از اخرین نسخه امضا شده جدیدترباشد
  • هرامضا کننده روی بودجه یک امضا دارد(یعنی نمی توان روی نسخه های مختلف بودجه امضا داشت و تنها آخرین امضا ملاک است)
  • درصورت امضا بودجه امکان حذف و ویرایش بودجه(خود بودجه نه کاربرگ بودجه) وجود ندارد(درحال حاضر باتوجه به نبودن بخشی برای دیدن بودجه همان بخش ویرایش نمایش داده می شود ولی تمام فیلدهایش غیرفعال است)
 3. ارسال notify
  • با ایجاد هرنسخه جدید از بودجه به لیست امضا کنندگان بودجه notify ارسال میگردد(درصورت تنظیم)
 4. بررسی همپوشانی دوره های بودجه با بودجه های دیگر
  • در زمان امضا بودجه بررسی انجام میشود
  • در بررسی تنها بودجه های موقت در نظر گرفته می شود.
 5. بررسی خطا در توزیع بودجه
  • روش بررسی برای هرحساب با توجه به تنظیمات کنترل بودجه تعیین شده در حساب سطح گروه آن تعیین میگردد(جزء به کل یا کل به جزء)
  • این بررسی در زمان ذخیره و امضا انجام می شود ،درزمان ذخیره خطاها نمایش داده می شود ولی در زمان امضا از امضا جلوگیری می شود
  • کلید درهدر برای نمایش خطاهای موجود قرارداده شده
 6. برای تمام موارد جدید تاریخچه ذخیره میشود
ایجاد تنظیمات کنترل بودجه
بر اساس این تنظیمات ثبت اسناد سرفصل بودجه کنترل میشوند
 1. اگر مبلغ ثبت سند بیشتر باشد ، هشدار داده شود
 2. اگر مبلغ ثبت سند بیشتر باشد ، از ثبت آن جلوگیری شود.

 

ماژول فروش
 
کنترل موجودی از سمت فروش
به 2 صورت امکان صدور فاکتور فروش وجود دارد :
 

صدور فاکتور فروش با استفاده ار کنترل موجودی : در این حالت برای کالای مورد نظر حواله صادر می شود و از موجودی کالای مورد نظر کاسته می شود.

صدور فاکتور فروش در حالت عدم کنترل موجودی: در این حالت برای کالای مورد نظر هیچگونه حواله ای صادر نمی شود و در موجودی کالای مورد نظر نیز هیچگونه تاثیری نمی گذارد.

نکته مهم :

حالت عدم کنترل موجودی : در صورتی که کالای موجود در فاکتور صادر شده دارای حواله باشد و در سند حسابداری مربوطه ، سطر بهای قیمت تمام شده داشته باشد، اگر آن کالا از لیست فاکتور حذف گردد و مجدد به لیست اضافه شود، دیگر برای کالای مورد نظر حواله صادر نمی شود و در سند حسابداری مربوطه نیز سطر بهای قیمت تمام شده ثبت نمی گردد

 

 

ماژول انبار

نمایش عمومی لیست کالاهای موجود در ماژول انبار
امکان نمایش لیست کالاها و فیلدهای آن کالا روی سایت و یا اپلیکیشن های موبایل
فیلدهای قابل نمایش کالای موردنظر عبارتد از  : شناسه کالا (ID) - کد کالا - نام کالا - موجودی کالا - عکس کالا - بهای تمام شده کالا 
 
 
 

ماژول اموال

افزودن فیلد کد دارایی در ثبت مشخصات دارایی
 
 
 
 
 
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}