در تاریخ ۹۵.۰۱.۳۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۶ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
 
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول پرسنلی
 
 
غیرفعال شدن نام کاربری و رمزعبور کاربر بعد از تغییر به وضعیت "قطع همکاری"
 
 عدم دسترسی کاربر برای ورود با نام کاربری و رمز عبور به صفحه شخصی خود بعد از تغییر دادن وضعیت استخدام به حالت "قطع همکاری"
 
 
امکان اضافه کردن مرخصی در بازه حکم های قبل از حال حاضر
 
تغییر در وضعیت استخدام
 
وضعیت استخدام در قسمت "پرونده ، به صورت پیش فرض برروی "استخدام شده" تغییر یافت.
 وضعیت استخدام در قسمت "استخدام" ، به صورت پیش فرض روی "در حال بررسی" تغییر یافت.
 
افزودن متغیرهای سیستمی مجموع پارامترهای سنوات پذیر، بیمه پذیر و مالیات پذیر به سیستم حقوق دستمزد
 
سه پارامتر به نامهای sum_taxable, suminsurable, sum_severance_pay_included افزوده شد که در فرمولها قابل استفاده می باشند و مجموع عامل های نوع خود را در پارامتری که فرمول را برای آن مینویسیم برمی گرداند.
 
 
 
 
نمایش فرمول در لیست حقوقی
 
نمایش فرمول مربوط به پارامترهایی که نحوه ی پر شده آنها فرمولی می باشد. این عمل با عبور موس از روی عنوان ستون در لیست حقوقی انجام خواهد شد.
 
 
 
ماژول اخبار
 
 
پیاده سازی کنترل نیولینک (اددلینک) در اخبار
 
ایجاد ایمیل و اقدام جدید از سمت ماژول اخبار
امکان ایجاد لینک بین ماژول های اخبار، ایمیل و اقدام
 
 
 
 
ماژول صرافی
 
 
تغییر اسناد مربوط به صرافی
 
در تمام حالات وضعیت سند هنگام ایجاد از تنظیمات امضا خوانده شود
 
 
 
 
ماژول سازمان
 
 
لینک شدن واحد سازمانی مرتبط با بخش یا رده با ماژول اقدام
 
با تغییر نام در قسمت بخش یا رده اقدام، نام سازمان ایجاد شده نیز تغییر می کند و بالعکس
در صورت درج یا ویرایش توضیحات در واحد سازمانی، توضیحات بخش یا رده مربوطه در ماژول اقدام نیز تغییر می کند.
 
 
 
 
ماژول حسابداری
 
 
اضافه شدن مراکز درآمد/هزینه به دفتر حساب
 
اضافه شدن دسترسی دفترحساب مراکز هزینه/درآمد
اضافه شدن تولبار دفترحساب به لیست نمایش مراکز هزینه/درآمد
تغییر در لیست نمایش مراکز هزینه/درآمد بطوری که با کلیک روی مراکز دارای ثبت سند در صورت دسترسی وارد دفترحساب مربوطه می شویم
اضافه شدن مراکز به گزارش دفتر حساب چک ها
اضافه شدن مراکزهزینه/درآمد به گزارشات دفتر حساب حسابها/اشخاص/شناورها : 1- لیست نمایش 2- چاپ ها 3–اکسل
اضافه شدن مراکز به فیلتر دفتر حساب ها
 
 
 
 
تغییر ثبت اسناد مربوط حسابداری
 
 
 
 
امکان پرینت روی چک
 
امکان پرینت دسته چک ها براساس سایز و جای عنوان های چک و بجای نوشتن به صورت دستی توسط پرینتر تکمیل می گردد.
اضافه شدن گزینه در وجه چک، که متن آن در قسمت "در وجه" در پرینت چک، چاپ می شود.
برای گرفتن پرینت چک بصورت صحیح، لطفا تنظیمات زیر را اعمال کنید :
margine = 0.5 --> پیش فرض مرورگرها
و صفحه باید A5 و Landscape باشد .
 
 
ماژول پست الکترونیک
 
 
پیاده سازی کنترل نیو لینک (ادد لینک) در ایمیل
 
ایجاد ایمیل و اقدام جدید از سمت ماژول ایمیل با استفاده از این گزینه
 
 
 
 
 
 
ماژول نظرسنجی
 
 
قراردادن چاپ برای جزییات نتایج آزمون در ماژول نظرسنجی
 
 
 
 
امکان ایجاد آزمون در ماژول نظرسنجی
 
نحوه  تعریف آزمون و طرح سوالات مشابه با نظرسنجی است.
البته علاوه بر امکان تعریف سوالات و پاسخ های چندگزینه ای، امکان ست کردن پاسخ صحیح و بارم سوالات نیز وجود دارد.
نمرات نهایی در تب جزئیات نمایش داده می شود.
 
 
 
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}