در تاریخ ۹۴.۱۲.۱۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۴ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول پرسنلی
 • قراردادن گزینه "همه" در قسمت دسترسی ها
 • اضافه کردن گزینه "همه" در ستون های 1- اجازه داده می شود 2- ممنوع به منظور مارک شدن تمامی موارد دسترسی
 • جدا سازی نحوه نمایش و نوع پارامتر در تنظیمات پارامترهای حقوقی
 • ستون نوع دارای آیتم های 1 - اضافات 2 - کسورات 3 - هیچکدام
 • ستون حالت نمایش نیز دارای : 1 - لیست حقوقی 2 - فیش حقوقی می باشد .
 • امکان انتخاب کارمندان برای گرفتن لیست عیدی ، مانده مرخصی و لیست حقوق
 • در قسمت لیست عیدی ، مانده مرخصی و لیست حقوق ، می توان بر اساس کارمند/ کارمندان انتخاب شده ، گزارشات را مشاهده کرد .
 • ایجاد لاگ و کامنت بر روی لیست های حقوقی
 • برای (ذخیره ، ویرایش ، بروزکردن ، تایید ، رد) لیست حقوقی ، لاگ ثبت می شود
 • امکان درج توضیح برروی لیست حقوقی
 • افزودن مانده مرخصی به گزارشات پرسنلی
 • امکان ایجاد گزارش مانده مرخصی کارمندان براساس بازه انتخابی
 • افزودن گروه روی پارامترهای حقوقی
 • برای احکام تنظیماتی قرار داده شده که در آن بتوان گروه های حقوقی را تعریف کرد (به عنوان مثال قراردادی، دائمی، حق التدریسی و ...) و برای هر گروه بتوان لیست پارامترهای حقوقی را برگزید.

 

ماژول اخبار
 
 • اضافه شدن ستون آخرین تغییردهنده به لیست اخبار
 • و اضافه شدن آخرین تغییردهنده و تاریخ ویرایش ، به صفحه نمایش و چاپ خبر
 • اضافه شدن لاگ به اخبار
 • ثبت لاگ برای تمامی تغییرات اخبار (ایجاد/ویرایش/انتشار/عدم انتشار/بستن/بازگرداندن)

 

ماژول حسابداری
 • قرار دادن گزینه "ارسال نوتیفای" در تنظیمات امضا
 • زمانی که تیک گزینه "ارسال نوتیفای" برای کاربری زده شده باشد ، در صورت ویرایش سند برای آن کاربر نوتیفای ارسال می شود .

 

ماژول صرافی
 • چک کردن رول های رکورد برای برگه های صرافی
 • در تمام برگه های صرافی چک میشود که اگر رول های سیستمی برای رکورد برقرار باشد و رکورد های حسابداری ذخیره نشود پیغام مناسب به کاربر داده شود
 • بررسی دسترسی نوتیفای در صرافی
 • در تمامی فاکتورهای صرافی ، اگر فاکتور را به شخص یا اشخاصی اساین کنیم ، در صورت داشتن دسترسی مربوطه برایشان نوتیفای ارسال می شود .
 • بررسی تکراری بودن شماره فاکتورهای دریافت پرداخت
 • در فاکتور های دریافت / پرداخت که شماره ها خودکار داده میشود تکراری بودن شماره فاکتور بررسی شود در مواردی که همزمانی ممکن است به وجود بیاید
 • رفع باگ در ارسال نوتیفای در برگه های صرافی و بلد شدن سطر مربوطه

 

ماژول نظرسنجی
 • امکان ذخیره تمپلیت برای نظرسنجی
 • امکان ایجاد الگو برای پرسشنامه و استفاده از آن در نظرسنجی جدید
 • (امکان ایجاد تمپلیت برای سوال ها و نظرسنجی های دوره ای ، در هفته های آتی اضافه خواهد شد)

 

ماژول انبار
 • قراردادن گزینه "همه" در قسمت دسترسی ها
 • اضافه کردن گزینه "همه" در ستون های 1- اجازه داده می شود 2- ممنوع به منظور مارک شدن تمامی موارد دسترسی
 • موجودی ابتدای دوره
 • در ابتدای دوره ای که کالا به انبار افزوده شده است، اگر بخواهیم موجودی ای که سند حسابداری نداشته باشد برای اول آن دوره اضافه کنیم ، استفاده می شود
ماژول پروژه
 • قرار دادن نوتیفای روی پروژه
 • به ازای قرار دادن کامنت روی پروژه، برای افراد اساین شده در پروژه مثل مدیران، سرپرستان و ... نوتیفای می رود

 

ماژول پست الکترونیک
 • اضافه کردن سابجکت در تمپلیت
 • هنگامی که در اسناد، تمپلیت میسازیم و میخواهیم آن را در ماژول ایمیل استفاده کنیم،سابجکت تمپلیت نیز اضافه می گردد
ماژول خرید
 • قراردادن گزینه "همه" در قسمت دسترسی ها
 • اضافه کردن گزینه "همه" در ستون های 1- اجازه داده می شود 2- ممنوع به منظور مارک شدن تمامی موارد دسترسی
 
ماژول اقدام
 • حذف نمایش عکس کاربر در اقدامات پابلیک در قسمت پشتیبانی تیم یار
 • اضافه شدن امکان نمایش وضعیت مرحله در ستون مرحله
 • اقدام در هرمرحله ای باشد (پیش نویس، کامل شده، رد شده و . . .) در ستون مرحله نمایش داده می شود
 • اضافه شدن امکان جستجوی سریع بر اساس عنوان روی هدر اقدام
 • فیلتر کردن اقدام براساس مرحله
 • در قسمت فیلتر اقدام در صورت انتخاب مرحله، تمام اقداماتی که شامل این مرحله می باشند نمایش داده می شوند
 
ماژول فروش
 • قراردادن گزینه "همه" در قسمت دسترسی ها
 • اضافه کردن گزینه "همه" در ستون های 1- اجازه داده می شود 2- ممنوع به منظور مارک شدن تمامی موارد دسترسی

 

ماژول مشتری
 • اضافه کردن فیلد آخرین توضیحات در ساختن فیلتر
 • فیلتر کردن کامنت ها
 • امکان فیلتر کردن کامنت ها بر اساس کامنت های کاربران و سیستم
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}