در تاریخ 95.08.11 قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.37 تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
 
لیست تغییرات:
 
 
 
ماژول نظرسنجی
 
امکان مشاهده الگوهای ایجاد شده
با کلیک برروی لینک الگوی ایجاد شده می توان الگو را مشاهده کرد.
اضافه کردن فیلد نام ماژول ها به الگوهای نظرسنجی
در صورتی که تیک کنار هر ماژول انتخاب شود، می توان از الگوی ایجاد شده در آن ماژول استفاده کرد.
اضافه کردن اجباری بودن سوال در نظرسنجی
اگر تیک اجباری در نظرسنجی (پرسشنامه، آزمون و ارزیابی) انتخاب شده باشد، در صورتی که به این سوال جواب داده نشود نظرسنجی ذخیره نشده و به کاربر پیغام اجباری بودن سوال را خواهد داد.
اضافه شدن کاربر اجباری به ماژول نظرسنجی
امکان اجباری کردن کاربر در پرسشنامه/آزمون و ارزیابی اضافه شد. به جای لینک "افزودن کاربر" نیز لینک "تنظیمات شرکت کنندگان" اضافه شد که در پرسشنامه و آزمون دارای دو ستون نام و اجباری
و در ارزیابی سه ستون نام، وزن و اجباری اضافه شده است.
اضافه کردن نمره ایده آل به ارزیابی و آزمون
نمره ایده آل پس از پابلیک شدن ارزیابی در ماژول های دیگر قابل استفاده خواهد بود.
 
ماژول سازمان

امکان ایجاد سمت در ماژول سازمان
اضافه شدن 2 دسترسی
ویرایش واحد سازمانی : "امکان اضافه کردن و ویرایش واحد سازمانی"
مدیر : "امکان حذف و انتقال واحد سازمانی" هنگام ایجاد سازمان جدید
در منوی سمت چپ ، زیر لینک اضافه کردن سازمان ، لینک سمت ها اضافه شده است که با کلیک برروی آن سمت های ایجاد شده در آن واحد سازمانی نمایش داده شده و امکان ایجاد سمت جدید،
ویرایش سمت های قبلی و حذف سمت در ماژول سازمان فراهم شده است.
در هنگام ایجاد و یا ویرایش واحد سازمانی نیز امکان اضافه کردن سمت های ایجاد شده به فیلد سمت وجود دارد. به این منظور که سمت های اضافه شده، در این واحد سازمانی استفاده میشود .
انتقال ارتباط سمت و واحد از روی احکام پرسنلی
(تمامی سمت ها و سایر سمت هایی که در احکام پرسنلی موجود با واحد سازمانی ارتباط داده شده اند در قسمت سمت ها به حالت انتخاب شده درمی آیند و امکان اضافه کردن سمت های دیگر نیز وجود دارد.
 
 
ماژول اسناد

اضافه شدن فیلد های زیر به ایجاد فایل جدید (ثبت وارده)
فیلد شماره نامه (برون سازمانی) : بصورت متنی می باشد و نیازی به اختصاص الگو نیست.
فیلد شماره نامه داخلی : از الگوهای تعریف شده در پوشه استفاده می کند.
درکنار فیلد شماره نامه (داخلی) کلیدی جهت اختصاص شماره گذاری خودکار قرار داده شده است.
فیلد تاریخ نامه بصورت پیشفرض تاریخ روزجاری می باشد و کاربر درصورت لزوم می تواند آنرا تغییر دهد.
مهلت پاسخ : مهلت پاسخ به سند مربوطه را تعیین می کند که درکنار مهلت پاسخ فاصله زمانی تا روز جاری نمایش داده میشود.
تاریخ شروع و پایان : این دو فیلد نیز تاریخ شروع و پایان برای سند را مشخص می کند.

فیلدهای شماره نامه (برون سازمانی)، تاریخ نامه و مهلت به صفحه جزئیات سند اضافه شده و امکان ویرایش آنها نیز وجود دارد.
مقدار پیش فرض فیلدهای ماهیت(جهت/نوع)، امنیت و اولویت اولین گزینه تعریف شده می باشد.
اضافه شدن دبیرخانه به اسناد
اضافه شدن دبیرخانه ها به قسمت تنظیمات قسمت اسناد
امکان انتخاب دبیرخانه های دارای دسترسی اضافه شده است
امکان انتخاب دبیرخانه های تنظیم شده به اضافه کردن فایل
دبیرخانه به صفحه جزئیات سند نیز اضافه شده است.
در پوشه های دبیرخانه لینک ایجاد فایل، به ثبت وارده تغییر پیدا کرده است.
اضافه شدن امکان "ثبت و تکرار" و "ثبت و جدید" به اضافه کردن فایل
در صورت انتخاب "ثبت و تکرار" نامه جاری ذخیره و تمامی اطلاعات (جز فایلهای  انتخابی) به صفحه اضافه کردن نامه جدید کپی می شود.
در صورت انتخاب "ثبت و جدید" نامه جاری ذخیره و به صفحه اضافه کردن نامه جدید منتقل می شویم.
امکان اضافه کردن فایل اصلی و پیوست به اضافه کردن فایل
در صورتی که تیک چک باکس را در کنار هرکدام از فایل های ضمیمه شده زده شود آن فایل بعنوان فایل اصلی و باقی فایل ها بعنوان فایل پیوست ذخیره می شوند. فقط یک فایل را می توان بعنوان فایل اصلی در نظر گرفت

و در صورتی که هیچدام ار چک باکس هارا تیک دار نکنیم همه فایل ها بعنوان فایل اصلی ذخبره می شوند.
امکان اختصاص نام دلخواه برای فایل های پیوست
نمایش مسیر بر روی نام فایل و فولدر
در فیلتر اسناد هنگامی که نشانگر ماوس را بر روی نام فایل یا فولدر نگه می داریم مسیر فایل یا فولدر مربوطه نمایش داده می شود.
اضافه شدن چک منو به جدول فیلتر اسناد

 

 
ماژول حسابداری

اضافه شدن پرینت به فرم رکوردهای سند
امکان تهیه گزارش چاپ از سند حسابداری مشابه با فرم رکوردهای سند

 
 
ماژول فروش

استفاده از خدمت در فاکتور های  فروش
تعریف خدمت :
عبارت است از : کالای غیر مادی و غیر قابل لمس که قابل ذخیره و جابجایی نیست و انبارش ندارد.
در گذشته امکان تعریف خدمت در ماژول انبار ایجاد گردیده بود
پس از تعریف خدمات در ماژول انبار، امکان استفاده از این خدمات هنگام ثبت سفارش فروش، پیش فاکتور فروش و فاکتور فروش وجود دارد.
با کلیک در ستون مربوط به انتخاب کالا، لیست کالا ها و خدمات با آیکون های متفاوت نمایش داده می شود.
در صورت انتخاب خدمات :
نیاز به انتخاب انبار نیست
موجودی  چک نمی شود
برای ثبت خدمت در فاکتور فروش ، حتما می بایست برای آن خدمت، بهای خدمت مقدار دهی شود.
در آینده :
اعمال خدمت در عملیات برگشت از فروش
اعمال تنظیمات مربوط به تب عملیات
اعمال خدمت در ماژول خرید
و . . .
نشان دادن آیتم ساعت در تاریخ فاکتور بخش عملیات ماژول فروش
پس از ایجاد این قابلیت، هنگام ثبت فاکتور فروش، پیش فاکتور، سفارش فروش و فاکتور برگشت از فروش، در فیلد تاریخ فاکتور، ساعت ثبت فاکتور نیز نمایش داده می شود.
توجه داشته باشید که در این قسمت، از زمانی که روی گزینه فاکتور جدید را کلیک می کنید ساعت همان لحظه را نمایش می دهد و به روز نمی شود.
این بدین معنی است که اگر ساعت 08:10:00 روی گزینه فاکتور جدید کلیک شود ولی در ساعت 09:00:00 فاکتور ذخیره شود، ساعت فاکتور همان ساعت 08:10:00 ثبت می گردد.

 
ماژول انبار

در صفحه view کالا تاریخ ثبت مانده ابندای دوره را به کاربر نشان می دهیم

کاردکس خدمت
علاوه بر کاردکس کالا می توان کاردکس خدمات را نیز گرفت
افزودن واحد برای خدمت
برای خدمات تعریف شده می توان واحد تعریف نمود
افزودن بهای اولیه برای خدمت
ajax برای get کالا و خدمات در یک json برای ماژول فروش
موارد مربوط به ویرایش خدمات ثبت شده در انبار
خدمتی که به ازای آن حداقل یک عملیات در فروش ثبت شده باشد  اجازه ویرایش و تبدیل به کالا در ماژول انبار را ندارد.
تغییرات مربوط به خرید و فروش خدمت در گزارشات انبار

تغییرات گزارش کاردکس خدمت :
2 ستون برای خرید خدمت و فروش خدمت و همچنین مجموع برای هر قسمت اضافه گردید.

ماژول اموال

تغییر تنظیمات گروه قوانین در تنظیمات دارایی ماژول اموال
روش محاسبه استهلاک مستقیم انتخاب شود باید عمر مفید دارایی به صورت اجباری پر شود و در این جدول درصد استهلاک disable  باشد.
روش محاسبه استهلاک نزولی انتخاب شود درصد استهلاک باید به صورت اجباری پر باشد و عمر مفید باید  disable  باشد.
تغییرات سمت داراریی بر اساس تغییر گروه قوانین اموال
روش محاسبه استهلاک از گروه قوانین  parent دارایی انتخاب شود، روش محاسبه استهلاک، عمر مفید و درصد استهلاک قابل ویرایش نمیباشد و disable  هستند.
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}