در تاریخ 95.07.06 قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.35 تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول حسابداری
 
اضافه شدن مراکز هزینه و درآمد به تراز آزمایشی
امکان گرفتن گزارش از مراکز هزینه و درآمد در گزارش تراز آزمایشی فراهم شده است.
تراز آزمایشی در سه سطح قابل گزارشگیری بوده و مراکز هزینه و درآمد به تمامی سطوح اضافه شده است.
اضافه شدن پروژه به تراز آزمایشی
امکان گرفتن گزارش از پروژه در گزارش تراز آزمایشی فراهم شده است.
تراز آزمایشی در سه سطح قابل گزارشگیری بوده و پروژه به تمامی سطوح اضافه شده است.
امکان ویرایش و تغییر وضعیت چکهای ارسالی از ماژول خرید
امکان ویرایش و تغییروضعیت چک هایی که از سمت ماژول خرید ثبت شده، فراهم شده است.
بررسی تکراری بودن ثبت چک های دریافتنی
در صورتی که پارامتر های "شماره سریال"، "حساب پرداخت کننده"، "تاریخ سررسید" و "مبلغ" با چکی دیگر یکسان باشد، پیغام شماره سریال تکراری است نمایش داده می شود.
این مورد در ایجاد، ویرایش و تغییر وضعیت چک های دریافتنی اعمال شده است.
بررسی خطای همپوشانی در سال مالی
در صورت وجود همپوشانی در بازه سال مالی وارد شده و یا نامعتبر بودن تاریخ وارد شده پیغام "بازه زمانینامعتبر است" نمایش داده می شود.
چپ به راست شدن پرینت مقایسه حسابها در بخش گزارشات
تنظیمات حساب کالای در جریان ساخت
در تنظیمات حسابها، تب انبار، تنظیمات حساب کالای در جریان ساخت مرتبط با فیلد"واحد تولید کننده"در رسید تولید در ماژول انبار اضافه گردید.

ماژول پرسنلی

اضافه شدن دسترسی "نمایش و اضافه کردن افراد استخدامی" در قسمت کارگزینی
در جهت رفع باگ ایجاد احکام پرسنل استخدامی در وضعیت تایید جذب، این دسترسی به قسمت احکام اضافه شده است.
افرادی که این دسترسی را دارند می توانند برای افراد استخدامی در حالت "تایید جذب" حکم شروع بزنند و حکم های شروع همه کارمندان را نیز میبینند.
بعد از ذخیره حکم، برای ویرایش آن حکم ها یا باید دسترسی "ویرایش حکم" را داشته باشند یا روی پرونده آن شخص دسترسی "اضافه کردن حکم" داشته باشند.
بعد از اضافه کردن حکم، برای کسانی که دسترسی "نمایش و اضافه کردن افراد استخدامی" دارند نوتیفای ارسال می شود.
امکان تایید/رد لیست معوقه
تغییراتی که روی لیست های معوقه ایجاد شده اعمال می شود عبارتند از :

لیست معوقه هایی که ثبت سند شده بود در حالت تایید قرارداده می شود.
لیست معوقه هایی که ثبت سند نشده اند، با نحوه تایید و تاییدکنندگان تنظیمات ست می شود.
تب تنظیمات نیز همانند لیست حقوقی به لیست معوقات اضافه شده است که نحوه تایید و تایید کنندگان نمایش داده می شوند و این تنظیمات از قسمت تنظیمات لیست حقوقی خوانده می شود.
قابلیت پرینت در صفحه گزارش گیری اشخاص
امکان پرینت از جدول زمان های کاری، بازه تاریخی زمان های کاری، نام کارمند، کد پرسنلی و ستون مجموع زمان های کاری فراهم شده است.
امکان جستجو در تب پارامترهای حقوقی (ورودی و مقدار آخرین حکم) در تنظیمات احکام
فیلد جدیدی به نام "پرسنل" به تب پارامترهای حقوقی (ورودی و مقدار آخرین حکم) اضافه شده است که کارمند/کارمندانی را که در بازه تاریخی انتخاب شده حکم دارند نمایش می دهد.
با انتخاب بازه تاریخی و نام کارمند/کارمندان موردنظر، پارامترهای ورودی و مقدار آخرین حکم کارمندان مربوطه نمایش داده می شود.

 

ماژول فروش
 
ذخیره تنظیمات پرینت فاکتور فروش به ازای هر کاربر
با استفاده از این قابلیت، هر کاربر می تواند برای خود تنظیمات مجزا برای عملیات پرینت داشته باشد.
قابلیت دادن ضریب به هر پارامتر در تنظیمات snmp

اضافه شدن فیلد ضریب تقسیم به تنظیمات snmp برای هر oid:
معمولا مقادیر خوانده شده از هر oid در واحد های کوچکی می باشند، مقدار هر oid بر عدد وارد شده تقسیم می شود و کاربر این امکان را دارد تا مقادیر هر oid را در واحد های بزرگتر مشاهده کند.
امکان انتخاب نوع پارامتر oid:
برای خواندن مقدار صحیح از oid کاربر باید یکی از پارامتر های موجود در فیلد نوع  (Integer / Counter64 / Float / Double) را انتخاب نماید.ماژول انبار

 

در نطر گرفتن datetime کامل در چک موجودی کالا
هنگام حواله زدن، تاریخ، ساعت و دقیقه را با رسید مقایسه می کند تا از داشتن موجودی کافی قبل از ثبت حواله اطمینان حاصل گردد.
طبقه بندی انواع کالا بر اساس ماهیت
در شناسنامه کالا قسمت "نوع کالا"، موارد "ماده اولیه" و "سایر" نیز اضافه گردید فیلد "نوع کالا" با یکی از گزینه های زیر تکمیل می گردد.
(مواد اولیه، محصول نهایی، نیمه ساخته، دارایی ثابت و سایر)
در ساختار محصول برای کالا، فقط کالاهای از نوع محصول نهایی را نشان می دهد و در جدول پایین فقط کالاهایی که ماهیتشان نیمه ساخته و مواد اولیه است را نشان می دهد.

ماژول پروژه

قراردادن تب فیلتر برای لیست پروژه ها
امکان جستجو پروژه بر اساس عنوان پروژه، مدیران پروژه، سرپرستان پروژه، تاریخ شروع پروژه و مولف پروژه 


ماژول اموال

قرار دادن پیج نامربتور برای محل استقرار
صفحه بندی محل های استقرار در تمامی سطوح
قرار دادن پیج نامربتور برای دارایی
صفحه بندی دارایی ها در تمامی سطوح
درج قوانین استهلاک ماده 151
استفاده از قوانین استهلاک از پیش تعریف شده هنگام ایجاد و ویرایش دارایی ها در سطوح مختلف
تغییر اطلاعات دارایی
ذخیره حسابهای استهلاک و استهلاک انباشته و حساب بیمه به گروه های دارایی منتقل شده اند و  دیگر در سطح آخر دارایی نیستند.


ماژول اقدام

ایجاد اقدام دوره ای برای مشتریان
افزودن اقدام دوره ای مرتبط با مشتریان که طی بازه های زمانی که تعیین می گردد به مسئولین و مولف و مطلعین آن اقدام هشدار می دهد.
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}