در تاریخ 95.06.16 قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.34 تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول پرسنلی
اضافه شدن موارد زیر به ماکروهای موجود در الگوی قرارداد
فیلدهای شخصی پرونده، پارامترهای حقوقی ثابت، جمع پارامترهای حقوقی ثابت، عکس پرسنلی و لوگوی شرکت
 
 
 
نمایش مرخصی های گرفته شده به تفکیک تشویقی، استحقاقی، بدون حقوق و استعلاجی در فیش حقوقی کارمند
 
 
 
ماژول حسابداری
اضافه کردن سطر جمع و مانده در گزارش دفتر حساب
به قسمت ابزارها در دفتر حساب، ابزاری به نام "نمایش جمع به تفکیک سند" اضافه شده است. با کلیک برروی این گزینه سطر جمع و مانده نمایش داده می شود.
 
 
 
ماژول فروش
اضافه کردن صفحه بندی (PageNumerator) برای عامل فروش
اضافه کردن فیلد شماره تلفن محل کار به چاپ فاکتور فروش
گزارش تجمیع فاکتور مشتری :
با استفاده از این قابلیت، گزارش گیری لیست فاکتور های ثبت شده به ازای مشتری مورد نظر امکان پذیر می باشد
 
 
 
 
 
 
 
پس از انجام عملیات گزارش گیری ، لیست آورده شده شامل فیلد مربوط به مبلغ کل فاکتور و مانده حساب مشتری نیز است
 
 
 
 

ماژول انبار

قرار دادن امکان صفحه بندی (page numerator) برای قسمت ویو و ویرایش عملیات
نمایش مشخصات کامل مشتری در پرینت انبار
امکان شخصی سازی پرینت حواله انبار

یکی از قابلیت های پرینت حواله انبار تیم یار کاستمایز بودن آن است
با استفاده از این قابلیت، انتخاب فیلدها برای گرفتن پرینت توسط کاربر امکان پذیر است
مطابق شکل زیر پس از کلیک روی فلش کنار چاپ ، پنجره زیر باز شده و میتوانید فیلد های مورد نظر خود را برای پرینت گرفتن انتخاب کنید


 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}