در تاریخ 95.06.02 قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
 
لیست تغییرات:
 
 
 
ماژول پرسنلی
 
اضافه شدن جستجو در لیست کاربر ها در دسترسی های پرسنلی
به منظور جستجو در لیست کاربران، می توان از بالای لیست، نام کاربر موردنظر را در فیلد نام وارد کرده و با کلیک برروی آیکون  آن فرد را در لیست بیابیم.

 
 
محاسبه انواع مرخصی ها بصورت جداگانه در زمان های کاری
در زمان های کاری، تب مرخصی و گزارشگیری مجموع، مرخصی های تایید شده به تفکیک زیر محاسبه می شود.
مجموع مرخصی های استحقاقی
مجموع مرخصی های بدون حقوق
مجموع مرخصی های استعلاجی
مجموع مرخصی های تشویقی/بدون حقوق
 
 
 
اضافه شدن لیست عیدی، سنوات و مانده مرخصی به گزارش گیری
امکان ایجاد گزارش از لیست های عیدی، سنوات و مانده مرخصی به وسیله امکانات موجود در گزارش گیری پرسنلی
 
 
قابلیت ایجاد مرخصی تشویقی
امکان ایجاد مرخصی تشویقی از طریق داشبورد و زمان های کاری که برای آن دسترسی نیز اضافه شده است.

ماژول حسابداری
 
اضافه شدن پروژه به ابزار تغییر حساب
حساب هایی که پروژه اجباری می باشند را نیز می توان با ابزار تغییرحساب تغییر داد.
 
اضافه شدن مراکزهزینه،درآمد و پروژه به گزارش اسناد
قابلیت ایجاد گزارشاتی از قبیل چاپ،اکسل و csv  نیز امکان پذیر می باشد.

بررسی مانده حسابها در اسناد اختتامیه (کنترل ماهیت حساب)
با توجه به ماهیت بدهکار پایان دوره/بستانکار پایان دوره، مانده حسابها در اسناد اختتامیه بررسی می شوند.بهینه سازی لیست اشخاص و اضافه کردن page numerator
عملکرد تمامی موارد در لیست اشخاص بهبود چشمگیری داشته و امکان صفحه بندی لیست نیز وجود دارد. 
ماژول فروش
ارتباط مشتری و عامل فروش
با استفاده از این قابلیت، امکان انتخاب مشتری برای هر عامل فروش به صورت جداگانه وجود دارد
مطابق شکل زیر، بعد از رفتن به قسمت تنظیمات عملیات، به تب معرفی عامل فروش رفته و با زدن دکمه ویرایش، می توانید برای عامل های فروش خود مشتری تعیین نمایید
شکل 1 :
 
شکل 2 : با کلیک روی آیکون     تغییرات ذخیره می گردد و با کلیک روی آیکون    عملیات لغو می شود
 
 
پس از انتخاب مشتریان هر عامل فروش، هنگام فاکتور زدن، در صورت انتخاب عامل فروش، فقط مشتریان مربوط به آن عامل فروش نمایش داده می شود .
 
 
 
ایجاد Page Numberator در لیست قیمت در ماژول فروش
امکان صفحه بندی لیست قیمت وقتی که تعداد سطر ها بیشتر از 25 باشد
 
اعمال پورسانت به ازای کالا
در صورتی که در تنظیمات مربوط به پورسانت برای یک عامل فروش، موارد مشتری،دوره تکرار،کف فروش و سقف فروش انتخاب شود، هنگام ثبت فاکتور،
در صورتی که کالا یا کالاهای موجود در لیست فاکتور فروش  شامل آن تنظیمات (تنظیمات پورسانت) باشد، به صورت خودکار برای آن فاکتور و عامل
فروش پورسانت در نظر ثبت می گردد
با استفاده از این قابلیت ، امکان تعریف پورسانت برای عامل فروش بر اساس کالا ، وجود دارد
نکته : امکان انتخاب چندین کالا به صورت همزمان وجود دارد
 
 
 
ماژول انبار

افزودن دو نوع تخفیفی و اهدایی به حواله انبار
با استفاده از این قابلیت ، امکان ثبت حواله به صورت اهدایی و تخفیفی امکان پذیر می باشد. 

 انتخاب حساب کالا
بعد اعمال این تغییرات، هنگام ثبت کالا، در صورتی که بخواهیم کالایی را در سطح آخر تعریف نماییم، اگر حساب مربوط به پرنت آن کالا ثبت سند شده باشد،
هنگام ثبت کالا در سطح آخر، همان حساب پرنت آن کالا نمایش داده می شود
ولی اگر حساب پرنت کالا ، تیک ثبت سند را نخورده باشد، هنگام ثبت کالا در سطح آخر،  این حساب نماییش داده نمی شود و امکان انتخاب آن نیز وجود ندارد

اعمال تغییرات گزارش ها با دو نوع حواله تخفیفی و اهدایی
تغییر کنترل های انتخاب حساب در ماژول انبار : انتخاب مرکز هزینه و پروزه
 
 
ماژول مشتری
امکان اتصال چندین طبقه بندی اشخاص به یک مشتری
با استفاده از این قابلیت، در تنظیمات مشتری، امکان تعریف طبقه بندی اشخاص وجود دارد
 
اصلاح pop در صورت وجود چند crm

اضافه شدن جدول نام مشتری ها در popup نمایش داده شده.
قابلیت انتخاب نام مشتری از جدول، که با انتخاب آن دکمه پذیرفتن تماس نمایش داده می شود.
با انتخاب مشتری log فقط برای مشتری انتخاب شده ثبت می شود. در غیر این صورت عنوان "تماس بدون پاسخ" برای تمام مشتریان لیست popup ثبت می گردد.
بهبود کد مربوط به کالر آیدی و ثبت log تنها در صورتی که پایان تماس از طریق لینک ارسال شود.
مبنای تفکیک تماس، آیدی دستگاه و لاین می باشد. در صورتی که چند در خواست از یک آیدی و لاین ارسال شود فقط آخرین در خواست معتبر است.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}