به روز رسانی تیم یار در هفته دوم اسفند ماه
 
طبق روال هفتگی و آپدیت های دو واحد توسعه کاربردی و ساختاری، این هفته نیز تیم توسعه کاربردی با آپدیت ماژول هایی از جمله ماژول صرافی، ماژول تقویم، ماژول پرسنلی، ماژول حسابداری، ماژول اقدام، ماژول اسناد، ماژول پروژه، ماژول انبار، ماژول فروش، ماژول پیامک، ماژول تولید، ماژول مشتری، ماژول ایمیل، ماژول خدمات و ماژول گزارش توانستند ماژول های نرم افزار تیم یار را به سمت تکامل سوق دهند. همچنین این واحد اطلاعاتی را که در سمینار bi و big data به دست آورده بود در جهت رشد مدیریت دانش در اختیار دیگر اعضای تیم قرارداد. 
از سوی دیگر تیم توسعه ساختاری نیز خبر از آپدیت نسخه 2.5 هسته تیم‌یار را داد که در حال آماده سازی بوده و در تاریخ 13 اسفند ماه ارائه خواهد شد.
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}