برگزاری کلاس آموزش کاربری تیم یار

 

در ادامه جلسات آموزش کاربری تیم یار در دفتر بازاریابی، فروش، استقرار، پشتیبانی و آموزش شرکت دانش بنیان سافت سیستم، پرسنل شعبه های شهرستان موسسه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، طی هفته جاری و هفته گذشته در دو جلسه آموزشی حضور یافتند.

این جلسات شامل آموزش کاربری تیم یار بود و در آن درباره ماژول هایی چون اقدام، اسناد، حسابداری، پرسنلی و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی به طور جداگانه صحبت شد. هفته گذشته، 11 نفر و این هفته، 20 نفر از پرسنل شعبه های شهرستان موسسه علمی کاربردی سر کلاس حاضر شدند و بدین ترتیب آموزش کارکنان شهرستانی موسسه علمی کاربردی بهزیستی به پایان رسید.

لازم به ذکر است که موسسه علمی و کاربردی بهزیستی 35 شعبه در سراسر کشور دارد.

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}