برگزاری کارگاه های آموزشی «تیم یار» در نمایشگاه بین المللی الکامپ 1395

شرکت دانش بنیان سافت سیستم برای آشنایی بیشتر مخاطبان با «نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار»، طی چهار روز برگزاری نمایشگاه

الکامپ، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدیران عامل، مالی، سرمایه انسانی، حسابداری، بازاریابی، فناوری اطلاعات،

تولید و فروش خواهد کرد.

 

25 الی 28 آذرماه 1395

سالن میلاد، غرفه 31B (9 صبح الی 5 بعدازظهر)

 

عناوین و برنامه زمان بندی کارگاه های آموزشی «تیم یار» به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}