برگزاری نخستین آزمون گواهینامه کاربری عمومی تیم یار توسط آموزشگاه بازار بورس دات کام

روز پنجشنبه گذشته، نخستین آزمون گواهینامه کاربری عمومی تیم یار از سری گواهینامه های آموزش کاربری نرم افزار یکپارچه کسب و کار تیم یار توسط آموزشگاه بازار بورس دات کام، مجری انحصاری برگزاری دوره های آموزشی تیم یار، برگزار شد.

در این آزمون که در دفتر هماهنگی بازاریابی و فروش تیم یار برگزار شد، 20 نفر طی حدود یک ساعت به سوالات پاسخ دادند.

آزمون گواهینامه کاربری عمومی تیم یار پیش نیاز سایر گواهینامه های تخصصی و لازمه شروع کار با نرم افزار یکپارچه تیم یار است که هر دو هفته یکبار برگزار خواهد شد.

 

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}