برگزاری دوره های آموزش کاربری تیم یار به صورت هفتگی

چندی است که با توجه به افزایش تعداد کاربران «نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار»، واحد آموزش شرکت سافت سیستم تصمیم گرفته است برنامه کلاس های حضوری آموزش کاربری تیم یار را به صورت هفتگی برگزار کند.

پیشتر، این کلاس ها به صورت مجزا برای هر یک از سازمان هایی که به تیم یار می پیوستند، برگزار می شد؛ اما اکنون به دلیل افزایش تعداد سازمان های وارد شده به تیم یار و به تبع آن افزایش تعداد کاربران، برنامه برگزاری کلاس های آموزشی به صورت هفتگی شده است.

دوره های آموزشی مزبور برای کاربران شهرستانی که امکان شرکت در کلاس های حضوری را ندارند، به صورت مجازی برگزار می شوند. بدین ترتیب، هریک از کاربران صاحب یک حساب کاربری دوماهه می شوند و در این مدت می توانند بدون محدودیت ساعتی، از آموزش ها بهره مند شوند.

گفتنی است، آموزشگاه بازار بورس دات کام، یکی از شرکت های همکار تیم یار، متولی برگزاری دوره های آموزش کاربری عمومی و تخصصی تیم یار می باشد.

 

 

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}