برگزاری دوره تخصصی آموزشی مدیریت پروژه برای پرسنل
 

امروزه برنامه ریزی و کنترل موثر پروژه نقش بسزایی در موفقیت و رشد کسب و کارها دارد. مدیریت و کنترل پروژه بر اساس استانداردهایی مانند PMBOK و PRINCE انجام  می شود و شامل مواردی مانند مدیریت ذی نفعان، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت ارتباطات و... می باشد. تیم یار به عنوان یک نرم افزار ERP مدرن، سعی بر آن دارد تا از طریق سیستم ها و ماژول های مختلف، عناصر مختلف کنترل پروژه را در اختیار کاربر نهایی قرار دهد و ابزارهایی مانند گانت چارت، تعریف نامحدود فعالیت ها و اقدامات مرتبط با پروژه، برنامه ریزی و زمان بندی اقدامات، مدیریت تخصیص منابع، گزارش گیری و ... را به سادگی فراهم نماید. مدیریت پروژه در تیم یار از طرق ماژول پروژه انجام می شود که این ماژول با کلیه بخش های ERP تیم یار در ارتباط است.

در همین راستا، مجموعه تیم یار برای بالا بردن سطح دانش نیروهای خود، طی دو هفته گذشته، دوره آموزشی مدیریت پروژه را برای کارشناسان ارشد مجموعه برگزار نمود.

مجموعه تیم یار تلاش می کند تا برای دسترسی به مرز دانش و پیاده سازی آن در نرم افزار، همواره در راستای ارتقاء دانش و مهارت پرسنل خود کلیه امکانات لازم را فراهم آورد.

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}