برگزاری جلسه هم اندیشی و تحلیل فرآیندهای تولید و تهیه ساختار ماژول تولید نرم افزار یکپارچه تیم یار
 
 
 
 
 

جلسه هم اندیشی، تحلیل و بررسی فرآیندهای تولید و تهیه ساختار ماژول تولید نرم افزار یکپارچه تیم یار با حضور مشاوران و مدیران ارشد شرکت دانش بنیان سافت سیستم برگزار شد.

این جلسه به دلیل اهمیت تولید در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و پیشرفت صنایع با بهبود مدیریت فرآیندهای تولید و لزوم برخورداری صنایع و کارخانه های تولیدی از یک سیستم امن که موجب تسهیل امور، برقراری نظم و ارتباط موثر، کاهش توقفات تولید و هزینه های سربار و افزایش بهره وری نیروی انسانی شود، برگزار شد.

اطلاعات پایه تولید، مهندسی محصول، عملیات برنامه ریزی و عملیات کنترل تولید محورهای اصلی این جلسه 4 ساعته بودند. در بحش اطلاعات پایه تولید، حاضران به تحلیل و بررسی مواردی چون تعریف انواع خطوط تولید، روش های ساخت، عملیات تولیدی و ایستگاه کاری پرداختند. سپس، بحث مهندسی محصول مطرح شد و مواردی چون برقراری ارتباط خطوط تولید با روش ساخت، ارتباط محصول با روش ساخت، ارتباط روش ساخت با عملیات تولیدی و تعیین عملیات مرجع و پیش نیاز برای هر عملیات، برقراری ارتباط عملیات تولید با مراکز هزینه و ایستگاه های کاری، ارتباط ایستگاه های کاری با ماشین آلات تولیدی و نیروی انسانی (BOR)، تعریف BOM محصولات و برقراری ارتباط عملیات تولیدی با BOM و BOR مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

 

 

در بخش دیگری از جلسه، حاضرین به تحلیل و بررسی مباحث مربوط به دریافت سفارش تولید، برنامه ریزی مواد (کسری مواد، موازنه مواد، سفارش خرید، LT و ...) و برنامه ریزی تولید (تقویم تولید) در مبحث عملیات برنامه ریزی تولید پرداختند و در خاتمه موارد مربوط به بحث عملیات کنترل تولید شامل گزارشات تولید که می توانند به صورت اتوماتیک تبدیل به رسید تولید یا اسناد تولید و تحویل شوند، گزارشات کنترلی براساس کار برنامه ریزی شده و کار انجام شده و گزارشات ضایعات تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه، مدیران و مشاوران تیم یار تصمیم گرفتند که مباحث مطرح شده در جلسه به سرعت در دستور کار تولید قرار گیرند تا همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ در آذرماه سال جاری شاهد انتشار نسخه نخست ماژول تولید نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار باشیم.

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}