برگزاری جلسه هماهنگی مدیران پروژه فروش تیم‌یار

در ادامه جلسات آموزشی پرسنل تیم‌یار، هفته گذشته جلسه‌ای با هدف ایجاد هماهنگی بین مدیران پروژه فروش و آشنایی آن‌ها با امکانات و قابلیت‌های جدید نرم‌افزار تیم‌یار در دفتر هماهنگی بازاریابی، فروش، استقرار، پشتیبانی و آموزش شرکت سافت سیستم برگزار شد.

در این جلسه، امکانات جدید ماژول‌های تیم‌یار و به‌ویژه حسابداری، انبار، اموال و فروش معرفی شدند. همچنین، تعریف مفاهیمی مانند بودجه‌ریزی، تفاوت‌های حسابداری صنعتی و بازرگانی و ... و دلایل جدا نبودن بودجه و مراکز هزینه و درآمد از سیستم حسابداری (به دلیل وابستگی این بخش‌ها به یکدیگر) در تیم‌یار توضیح داده شد.

این جلسه حدود 2 ساعت به طول انجامید.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}