در تاریخ 1396/10/05 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 2.1 تیم یار «استاندارد» و «ادونس» اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از:

 
لیست تغییرات:
 

ماژول حسابداری

اضافه شدن مدل روکش حسابداری

گزینه ای به نام چاپ روکش در نمایش سند حسابداری اضافه شده است که دارای گزینه های مختلفی با عناوین "جزئیات"، "مشخصات سند" و "مشخصات حساب" می باشد که در تمامی آنها امکان نمایش و یا عدم نمایش آنها در چاپ روکش سند وجود دارد. همچنین هریک از این سه گزینه دارای زیر مجموعه هایی می باشند که امکان چاپ آنها نیز در صورت تمایل فراهم شده است.
 

ماژول صرافی

امکان نمایش حساب روش دریافت/پرداخت در لیست حواله های خرید و فروش

در لیست حواله های خرید و فروش، ستون "حساب روش تحویل(ارز)" اضافه گردید که در آن حساب، بانک و اشخاصی که برای روش تحویل ارز انتخاب شده است، نمایش داده می شود.
همچنین این گزینه برای حساب، بانک و اشخاص به فیلتر لیست حواله های خرید و فروش اضافه گردید.


ماژول گزارش

ساخت گزارش ریز هزینه ها

اضافه شدن خروجی اکسل و امکان پرینت در خروجی ویجت

امکان پرینت و خروجی اکسل برای جدول هایی که در تب نمودار ساخته می شوند فراهم شده است.

ثابت ماندن عنوان legend ها در نمودار میله ای در حالت Drilldown

عنوان legend ها با داخل رفتن در نمودار میله ای ثابت باقی می ماند. همچنین در صورت زیاد شدن تعداد legend ها در فضای کمتر با قابلیت scroll نمایش داده می شوند و با رفتن به سطوح پایین تر در نمودار میله ای، مسیر در عنوان نمودار نمایش داده شده و lable های مربوط به هر ستون به صورت صحیح نمایش داده می شود.
 

ماژول انبار

پیاده سازی بچ در رسید و حواله

در تنظیمات سطح بندی مربوطه کالا تنظیمات یک سطری سری ساخت وارد می شود.
در شناسنامه کالا با کلیک بر سری ساخت تعداد فعال می شود و مقدار وارد شده در تعداد به معنی این است که در رسید نمی توان بیشتر از تعداد وارد شده تکرار از یک سری ساخت تعریف نمود.
در شناسنامه کالا واحد برای سری ساخت انتخاب شده تا براساس واحد انتخابی در رسید سری ساخت قابل تعریف باشد.
در رسید برای سری تکراری تنها یک سطر تعریف شده و تنها با وارد نمودن تعداد آن سری را تکرار می کنیم.
و در حواله با توجه به تعداد تعریف شده در رسید خروج از آن سری زده می شود و پس از اتمام تعداد سری ها  در خروج حواله در ACl  سری ساخت  نمایش داده نمی شوند.
سری ساخت  می تواند تکرار شود بر عکس سریال که غیر قابل تکرار است.

 

ماژول اسناد

اضافه شدن رده اسناد من در پورتال

در پورتال رده‌ای با عنوان "اسناد من" اضافه شد؛ مشتری با کلیک روی آن، لیست زیرپوشه‌های ایجاد شده به‌صورت خودکار را می‌بیند.
اگر برای مشتری "ایجاد پوشه مشتری در اسناد" انجام نشده باشد، با کلیک روی "اسناد من" توسط مشتری، پوشه‌ای با نام خود مشتری در پوشه مشتریان و در آن زیر پوشه‌ها به‌صورت خودکار ایجاد می‌شوند.

امکان ایجاد فایل توسط مشتری در پرتال

در بخش "اسناد من" در پورتال، مشتری در هر یک از زیرپوشه‌های ایجاد شده به‌صورت خودکار، می‌تواند فایل اضافه کند.
در حال حاضر امکان اضافه کردن فایل در پوشه‌های ایجاد شده به‌صورت دستی در اسناد، در نظر گرفته نشده است.

قابلیت نمایش لیست اسناد به مشتری در پرتال

در پورتال و در بخش "اسناد من"، با انتخاب هر یک از پوشه‌ها و زیرپوشه‌های ایجاد شده به‌صورت خودکار، لیست اسناد موجود به مشتری نمایش داده می‌شود.

امکان نمایش فایل برای مشتری در پرتال بدون نیاز به دانلود سند

در پورتال و در بخش "اسناد من"، با انتخاب یک پوشه و سپس یک فایل قابل نمایش، بدون نیاز به دانلود، فایل مورد نظر نمایش داده می‌شود.

اضافه شدن قابلیت اسناد مورد نیاز جهت تکمیل و تایید پوشه در پرتال

به منظور پیاده‌سازی امکان نمایش چک لیست مدارک و اسناد مورد نیاز به مشتری در پورتال، برای زیرپوشه‌های ایجاد شده به‌صورت خودکار، "تکمیل اسناد پوشه" در نظر گرفته شده است. در این بخش مشتری می‌تواند لیست مدارک مورد نیاز و الزامی بودن یا نبودن آن‌ها را ببیند. همچنین با آپلود هر یک از مدارک، وضعیت موجود بودن سند مورد نظر نظر نیز به مشتری نمایش داده می‌شود.
قابل ذکر است که تنظیمات هوشمند و تنظیمات نام‌گذاری خودکار روی هر یک از زیر‌پوشه‌‌های مشتریان، در اضافه کردن فایل در پورتال جهت تکمیل مدارک اعمال می‌شود.

 

ماژول اقدام

امکان اتصال به پروژه در ویرایش اقدام

در ویرایش یک اقدام، این قابلیت فراهم آورده شده است که بتوان علاوه بر پروژه‌های متصل شده‌ی فعلی، پروژه‌های دیگری را نیز انتخاب و به اقدام مورد نظر متصل کرد. بعد از ذخیره، اقدام به عنوان آخرین مرحله به پروژه یا پروژه‌های انتخاب شده اضافه می‌شود.

اضافه شدن قابلیت تعیین سطوح کارشناسی براساس اطلاعات پرونده پرسنلی

قابلیت تعیین سطح کارشناسی اضافه شد. در همین زمینه، این امکان فراهم آورده شده است که بتوان اطلاعات پرونده شامل تحصیلات، مهارت، سوابق‌کاری، عناوین و تالیفات را در تعیین سطح کارشناسی دخیل کرد.

از طرف دیگر این قابلیت نیز وجود دارد که بتوان سطح کارشناسی پرسنل را در تنظیمات حقوق و دستمزد اعمال کرد. به همین منظور متغیر‌های سیستمی امتیاز تحصیلات، امتیاز مهارت، امتیاز سوابق داخلی، امتیاز سوابق خارجی، امتیاز عناوین و امتیازات و امتیاز تالیفات فراهم آورده شده است.

قابلیت اعمال نمره ارزیابی در تعیین سطح کارشناسی

این امکان فراهم آورده شده است که بتوان در لیست حقوقی و در زبانه ارزیابی، بر اساس سه نوع ارزیابی برای پرسنل ارزیابی ایجاد کرد. از سوی دیگر می‌توان با استفاده از متغیر‌های سیستمی نمره ارزیابی نوع اول، نمره ارزیابی نوع دوم و نمره ارزیابی نوع سوم، نمرات ارزیابی پرسنل را در تنظیمات حقوق و دستمزد اعمال کرد.
 

ماژول تولید

رفع مشکل کرش سیستم هنگام استفاده از یک صندوق پستی در حالت خاص

در حالت تنظیماتی خاصی از یک صندوق سیستمی، هنگام استفاده سیستم نرم‌افزار کرش می‌کرد که برطرف شد.
 

ماژول فروش

امکان اضافه شدن ویژگی در سفارش از ماژول اقدام

در مرحله‌ی دارای فرم سفارش فروش، در فیلد کالا بعد از اضافه کردن کالایی که فیلد "استفاده از ویژگی‌ها" ان در انبار فعال است، کاربر می‌تواند برای هر یک از خصیصه‌ها مقدار جدید در نظر بگیرد. مقادیری که کاربر ایجاد می‌کند در ویژگی‌های کالای مورد نظر در انبار نیز نمایش داده می‌شود. با این قابلیت در سفارش فروش کاربر می‌تواند کالای مورد نظر خود را با توجه به خصیصه‌ها، شخصی‌سازی کند. مواردی که در ارتباط با این قابلیت باید بررسی شوند در موارد تست آورده شده‌اند.

نمایش نام کاربر به صورت دیفالت در فیلد عامل فروش با توجه به کاربری مورد نظر

اضافه شدن گزینه انتخاب نشده در فیلد عامل فروش در فاکتور فروش

اعمال لیست قیمت در صورتی که دوره انتخاب نشود

عدم چک کردن پر یا خالی بودن شماره سفارش در سفارش پیش نویس

قبل از این در صورتی که سفارش فروشی که از سمت پورتال ثبت شده بود و در تب پیش نویس بود را ویرایش می کردیم هنگام ذخیره، به دلیل خالی بودن شماره سفارش ، امکان ذخیره وجود نداشت قرار بر این شد که در تب پیش نویس، برای خالی بودن شماره سفارش، هنگام ثبت و ویرایش هیچ چکینگی انجام نشود .

جستجوی کالاهایی که در نام آنها حرف ی موجود می باشد

ایجاد اسلایدشو در لیست کالاهای پورتال فروش

ماژول خدمات

افزودن تاریخچه درخواست خدمات

امکان افزودن تاریخچه برای تغییرات زیر وجود دارد:

افزودن فیلد توضیحات در ایجاد درخواست خدمت، همراه با امکان افزودن فایل ضمیمه

نمایش فیلد توضیحات در ایجاد درخواست خدمت
ذخیره محتوای درخواست خدمت
بارگذاری توضیحات به عنوان اولین کامنت
جلوگیری از ویرایش و حذف کامنت توضیحات توسط کاربر عادی
ویرایش و حذف کامنت توضیحات توسط ادمین

افزودن کامنت به درخواست خدمت

ذخیره کامنت جدید،ویرایش کامنت ،حذف کامنت، ویرایش کامنت توسط ادمین ، حذف کامنت توسط ادمین ، آپلود فایل های ضیمیه
مشاهده فایل های ضمیمه
، دانلود فایل های ضمیمه

ترتیب کامنت ها و مجزا کردن کامنت ها

سورت کامنت ها از اخر به اول انجام شود

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}