چهل روز از عاشورای امسال و 1377 سال از عاشورای 61 هجری می گذرد، و دل باختگی به راه و هدف حسین  چند میلیون برابر شده.

تاسوعا، مقدمه جان فشانی و عاشورا، سرفصل دلباختگی در محضر حسین (علیه السلام) است

عاشورا یعنی قطرات اشکی که حسین برای فردای اهل بیت خویش ریخت،
عاشورا یعنی جمع کردن خارهای بیابان در شب تاریک،
یعنی سیراب کردن کودک شیرخواره با سرانگشتان پیکانی تیز،
عاشورا یعنی ضجه های کودکانی غریب درصحرایی سوزان،
یعنی فرو رفتن خارهای بیابان در پاهای کودکانه ای که به دنبال عشق ندای لبیک سرداده بودند،
یعنی اوج مردانگی و ایستادگی،
یعنی تجسم تمام غیرت هایی که در چشم های نجیب عباس سو سو می زد،
عاشورا یعنی دلدادگی به سرچشمه پاکی ها،
عاشورا یعنی صدای گریه هایی که از سر تشنگی در گلو خفه می شد،
یعنی پر کردن مشک آب در عین عطش،
یعنی پرپر شدن و دم بر نیاوردن،
یعنی به آسمان پرتاب کردن خون گلوی شش ماهه ای که از تشنگی به چشمان پدر خیره شده بود،
یعنی دفن کردن تمام احساس خویش در پشت خیمه ها،
عاشورا یعنی وادع آخرین خواهری خسته با برادری از جنس نور،
یعنی عین صداقتی که در آسمان ها نظیر نداشت

 

شرکت دانش بنیان سافت سیستم شهادت سرور و سالار شهیدان و اربعین حسینی

حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) را تسلیت عرض می نماید

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}