ارتقاء رتبه شرکت دانش بنیان سافت سیستم در شورای عالی انفورماتیک

شرکت دانش بنیان سافت سیستم پس از دریافت تاییدیه فنی نرم افزار، موفق به ارتقاء رتبه انفورماتیکی و تمدید گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی از سازمان برنامه و بودجه کشور شد.

به استناد آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی و با توجه به احراز شرایط لازم و تایید صلاحیت شرکت سافت سیستم در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی، بدین وسیله رتبه های زیر برای اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در سه رشته کسب شده است:

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}