در تاریخ ۹۴.۱۱.۲۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول حسابداری
 
 • ایجاد اتصال حساب به مراکز و ثبت سند
 • تحویل نسخه 2 بودجه
 • امکان برقراری ارتباط با حساب ها و مراکز هزینه و درآمد
 • امکان ثبت سند با مراکز هزینه و درآمد
 • اضافه شدن مرکز هزینه اجباری و مرکز درآمد اجباری به حساب ها
 
 • امکان گرفتن خروجی اکسل از لیست چک ها
 
 
ماژول پرسنلی
 
 • ایجاد لاگ روی مرخصی و ماموریت
 • با ثبت یا ویرایش مرخصی و ماموریت لاگ سیستمی ایجاد می شود.
 
 • ایجاد لیست عیدی
 • امکان مشاهده لیست عیدی
 • امکان تایید و یا رد توسط کاربران
 • افزوده شدن تب تنظیمات عیدی در قسمت تنظیمات حقوق و دستمزد
 • امکان گرفتن خروجی اکسل و چاپ لیست
 
 • افزودن پرمیشن نوتیفای روی تغییرات زمانهای کاری
 • کاربران دارای این پرمیشن در صورت تغییر زمانهای کاری نوتیفای دریافت می کنند .
 
 • تغییر پرمیشن تأیید زمان های کاری
 • کاربری که دارای این پرمیشن برای پرونده A است باید بتواند در بخش گزارش گیری پرونده A را ببیند.
 
 
ماژول اسناد
 
 • اضافه شدن جهت و نوع ماهیت به اسناد
 • اضافه شدن دو ستون "جهت ماهیت" و "نوع ماهیت" به صفحه ایندکس ، جهت امضا و مطلع شده
 
 
 
ماژول اخبار
 
 • امکان تغییر اندازه فونت عنوان خبر در قالب خبر فوری
 
 
ماژول مشتری
 
 • نمایش نوتیفای برای کاربر مورد نظر
 • برای دریافت نوتیفای :
 • کاربر چه ادمین باشد چه غیر ادمین حنماً باید در لیست اساین های یک مشتری باشد
 • برای کاربر غیر ادمین نیاز به دسترسی توضیحات هم میباشد.
 
 
 • امکان تعیین وضعیت رویداد از مشتری
 • اضافه کردن امکان تعیین وضعیت کامل شده و لغو شده برای رویدادهای نمایش داده شده از سمت ماژول مشتری
 
 
ماژول فروش
 
 • اضافه شدن امکان درج ارزش افزوده به صورت درصدی
 • ثبت کردن درصد به دو صورت امکان پذیر است : 100% و یا %100 ، در هر دو صورت عملیات به درستی محاسبه می گردد
 
 • اضافه شدن امکان درج ارزش افزوده صفر
 • در صورتی که ارزش افزوده ثبت شده صفر باشد، در سند حسابداری فاکتور فروش ثبت نمیگردد
 • هنگام ویرایش مقدار ارزش افزوره صفر به مقدار ارزش افزوده غیر صقر، در انتهای سطر لیست سند حسابداری قرار میگیرد
 
 • نمایش حسابهای شناور مربوط به حساب فروش
 • در این حالت فقط در فاکتور های فروش اگر حساب فروش به شناور وصل باشد هنگام ذخیره کردن فاکتور پر بودن شناور چک میشود
 •  در صورتی که حساب فروش به شناور وصل باشد با ذخیره کردن فاکتور حساب شناور در رکورد حسابداری مربوطه اعمال میشود
 
 
ماژول اقدام
 
 • نمایش متفاوت اقدام های کامپلیت شده (بسته شده)
 • اضافه کردن Style Inline بر روی عنوان اقدام هنگام بسته شدن اقدام مورد نظر
 
 • تغییر پرمیشن ادیت رده
 • اضافه شدن دسترسی ویرایش رده به ویرایش اقدام
 
 
ماژول پست الکترونیکی
 
 • الصاق نام فرستنده همراه با آدرس ایمیل های ارسال شده
 
 • ست شدن نام مولف با نام مشتری وقتی از ایمیلی ارسال می کند که جز ایمیل های مشتری است.
 • رفع اشکال نمایش مولف این پست الکترونیکی
 • اضافه شدن ستون مشتری
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}