در تاریخ ۹۴.۱۱.۰۷ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۲ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
 
لیست تغییرات:
 
 
 
ماژول حسابداری
 
 
 • اضافه شدن کپی اطلاعات یک تشکیلات در تشکیلات دیگر
 • در قسمت ابزار ها در تب کپی  ، مراحل انجام قرار داده شده است.

 

ماژول پرسنلی
 
 
 • جداسازی پارامتر غیبت و تاخیر در حقوق دستمزد
 • تاخیر : در قسمت "تاخیر نهایی" و "اولین ورود،آخرین خروج" میتوان برای کارمند موردنظر ، تاخیر ثبت کرد .
 • غیبت : اضافه شدن آیتم "غیبت" به پارامترهای سیستمی لیست حقوقی
 • روزکارکرد : درصورتی که تاخیر کارمند برابر با کل ساعت کاری یک روزش شود ، یک روز از کاردکردش کم می شود و تاثیری در تاخیر فرد ندارد.

 

 • اضافه شدن تاریخ شروع همکاری در چکد منوی پرونده ها

 

 •  اضافه شدن کسرکار و روزکارکرد به حقوق دستمزد  
 •  روزکارکرد : نمایش روزکارکرد در قسمت جزئیات زمان های کاری و احتساب آن برحسب غیبت ها
 • کسرکار : اضافه شدن کسرکار به متغیرهای سیستمی ، برحسب مرخصی های بدون حقوق ساعتی و نمایش آن در قسمت جزئیات

 

 • ایجاد گزارشات جدولی و لینک شدن گزارشات به زمان های کاری

 

 

ماژول اموال
 
 
 • اضافه شدن کاستم فیلد از نوع لیست
 • ایجاد طبقه دارایی از نوع لیست با قابلیت وارد کردن گزینه های مختلف به صورت دستی
 
 
ماژول پست الکترونیکی
 
 
 • امکان ست کردن چند ایمیل در فیلتر از/به
 • در صورتی که چند ایمیل وارد کنیم تمام ایمیل هایی که شامل آنها باشند را در فیلتر می آورد .
 
 
 
ماژول اسناد
 
 
 • اضافه شدن لیست کاربران پرسنلی در لینک مشتری فایل و فولدر
 
 
 
ماژول صرافی
 
 
 • ایجاد جزئیات گزارش  مدیریت تبدیل ارز
 • با کلیک بر روی نام ارز در گزارش مدیریت تبدیل ارز، لیست آرتیکل های مربوط به ارز انتخاب شده نمایش داده میشود.
 
 
 
ماژول مشتری
 
 
 • نمایش ادیت و دیلیت روی هدر ماژول با قابلیت انتخاب سطرهای ایندکس
 
 
 
ماژول اقدام
 
 
 • اضافه شدن قابلیت چند مسئولی برای یک اقدام
 • درحالتی استفاده می شود که جریان کار اقدام floating باشد و یا اینکه یکی از دورازه های inclusive یا parallel را در BPMN انتخاب کنیم  .
 • در جریان کار floating ، زمان افزودن اقدام ، تمام مراحل فعال افزوده می شود و مسئولین تمامی مراحل بعنوان مسئول آن اقدام در نظر گرفته می شوند .درحالت parallel بعد از کامل شدن مرحله ، مراحلی که بعنوان مرحله بعدی درنظر گرفته می شوند درج می شود و مسئول تمامی مراحل فعال اقدام می باشند.
 • در حالت inclusive هم با کامل شدن اقدام مسئولین تمام مراحل فعال بعنوان مسئول اقدام درنظر گرفته می شوند.

 

 • افزودن ستون مشتری به لیست اقدام
 • تمایز ظاهری دروازه ها
 • افزودن سمبل هر دورازه BPMN
 
 
 
 

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}