در تاریخ ۹۴.۱۰.۱۵ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۱ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
 
 ماژول مشتری
 
 • ایجاد تنظیمات برای حساسیت روی حروف بزرگ/کوچک در سرچ
در لیست مشتریان کنار آیکن سرچ یک آیکن فلش قرار داده شده است. با داشتن تیک حساس به حروف کوچک و بزرگ سرچ براساس بزرگ و کوچک بودن حروف انجام میشود. در غیر اینصورت بزرگ و کوچک بودن حروف در سرچ تاثیری ندارد
 • امکان سرچ روی رابط در ویوی مشتری
در ویوی مشتری بالای جدول لیست رابط ها امکان سرچ روی رابط مشتری بر اساس شناسه،نام کامل،رابط،ایمیل،موبایل و فکس قرار داده شده است
 • اضافه کردن پرمیشن ویوی مشتری
با این امکان تمام یوزرهایی که پرمیشن ویو را داشته باشند میتوانند  فقط لیست مشتریان را ببینند و به ویوی مشتریان دسترسی داشته باشند
 • قرار دادن چک منو در لیست رابط در ویوی مشتری
در ویوی مشتری در لیست رابط چک منو قرار داده شده است که امکان انتخاب ستون های مورد نیاز برای نمایش در لیست را فراهم می آورد
 • قرار دادن تولتیپ روی موبایل و ایمیل لیست رابط در ویوی مشتری
زمانی که تعداد نمایش موبایل یا ایمیل بیشتر از دو تا شود باقی را به صورت تولتیپ نمایش میدهد
 
 
 
ماژول پرسنلی
 
 • اصلاح فریز لیست حقوقی و افزودن فریز عمودی(3 ستون اول)

 

ماژول پست الکترونیک

 

 • ایجاد فیلتر ایمیل های خوانده شده/خوانده نشده در ایندکس
 • افزودن استفاده از ماکروها در امضا و پاسخگوی خودکار صندوق پستی

 

 ماژول انبار
 
 • کاستم فیلد برای کالا
افزودن کاستم فیلد در قسمت تنظیمات کالا
افزودن کاستم فیلد به فیلدهای کالا
 • ایجاد کاستم فیلد برای انبار
افزودن کاستم فیلد در قسمت تنظیمات انبار
افزودن کاستم فیلد به فیلدهای انبار
 • بارکد کالا
چاپ بارکدها در ایندکس کالا
استفاده از بارکد در رسید ، حواله ، انتقال و همه گزارشها
 
 
 ماژول اموال
 
 • بارکد اموال
چاپ بارکدها درایندکس دارایی
استفاده ازبارکد در فیلتر اموال ، استهلاک ، عملیات های خرید ، فروش و اسقاط
 
 
 ماژول صرافی
 
 • اضافه کردن تنظیمات زبان اعداد
در قسمت  تنظیمات سیستم  در ماژول حسابداری (تب صرافی) برای این موضوع تنظیماتی قرار داده شده است ، در صورتی که تنظیمات ست نشده باشد اعداد با زبان کاربر نمایش داده میشود
 
 
ماژول اقدام
 
 • افزون دروازه جامع
ترکیبی از دروازه های موازی و انحصاری میباشد
 
 
 
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}