در تاریخ ۹۴.۱۰.۰۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۰ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول اقدام
 
 • اضافه شدن تب تغییر مسئول مرحله به رده
 • ارجاع خودکار از مرحله اول BPMS به مرحله بعدی
           با کامل/تأیید شدن وضعیت مرحله، جریان کارهایی که از نوع BPMN هستند به صورت خودکار به مرحله بعدی ارجاع می شوند.
 
 
ماژول پست الکترونیک
 
 • ایجاد امکان جستجو عنوان و شناسه روی ایمیل
 • ایجاد مفهوم کتگورایز با فیلتر که با نام برچسب یا  label  مشخص شده است
 
           برچسب ها در قسمت فیلتر صندوق پستی تعریف میشود و در left مشابه فیلتر های دیگر قرار دارد با سلکت کردن ایمیل ها و انتخاب برچسب ایمیل های انتخاب شده در برچسب مورد نظر نمایش داده میشود
 
 
 
ماژول پرسنلی
 
 •  اکسپورت اکسلی لیست حقوقی
 • جداسازی پارامترهای ثابت و ورودی در صفحه ویو و ویرایش حکم
 
 
 ماژول اسناد
 
 • تغییر در نمایش لیست پوشه های پنجره انتقال
          پوشه هایی که دسترسی ویو دارند ، امکان انتخاب ندارند ، اما می توان زیر مجموعه های آن را مشاهده کرد و از بین زیر مجموعه ها پوشه هایی که دسترسی ادیت دارند انتخاب نمود
 • اضافه کردن کلید شورتکات ctrl+enter برای اضافه کردن فایل های غیر متنی

 

 ماژول حسابداری
 
 • اضافه کردن پرینت چک
          امکان گرفتن چاپ ساده چک ها از طریق تولبار یا پنجره نمایش چک
 • اضافه کردن پیج نامریتور به واژه نامه
 • تغییر حساب دریافت کننده و پرداخت کننده در نقد و چک
           در لیست نقدوچک و نمایش اطلاعات آن حساب پرداخت کننده و دریافت کننده با حساب مربوطه که در اسناد حسابداری مشخص شده است پر میشود.
 • تغییر شرح اسناد خودکار تولز نقد و چک
          شرح اسناد با توجه به زبان انتخاب شده کاربر ثبت کننده چک پر میشوند
 • اضافه کردن پرینت صفحات در اسناد گزارشات
          اضافه کردن پرینت صفحه به صفحه
 
 
 
 ماژول صرافی
 
 • اضافه کردن کارمزد با ارز متفاوت با ارز فاکتور
          امکان اضافه کردن و ویرایش ارز متفاوت برای کارمزد در فاکتور های حواله
 
 
 
 ماژول اموال
 
 • اضافه کردن فیلدهای عمر مفید و تاریخ استفاده و تاریخ اسقاط و نوع دارایی در گزارش ساز اموال
 
 ماژول پروژه
 
 • امکان لینک استیج های پروژه های مختلف
 • امکان ست تاریخ شروع و پایان استیج با لینک مربوطه

 

 ماژول انبار
 
 • ایجاد ویو درخواست تولید
 • تکمیل ویرایش درخواست تولید و رفع اشکالات
 • ایجاد ویو ساختار محصول
 • پرینت سرمایه انبار با امکان صفحه بندی
 • پرینت رسید موقت با امکان صفحه بندی
 • پرینت نقطه سفارش با امکان صفحه بندی
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}