در تاریخ 94.09.09 قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۱۹ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول مشتری
 
 • لینک شدن شناسه مشتری در صفحه نمایش اطلاعات مشتری
 
ماژول پرسنلی
 
 • اضافه شدن امکان جستجو روی زمان های کاری

          بر اساس کد پرسنلی، نام، نام خانوادگی و کدملی جستجو را انجام می دهد.

 • رفع باگ تب جستجوی احکام
 • اضافه شدن فیلد  اضافه کار به حکم

          به صورت پیش فرض این فیلد انتخاب شده است یعنی برای تمامی احکام اضافه کار مجاز است.

          ولی اگر در حکمی نیاز بود می توان اضافه کار را غیرفعال کرد.

 • اضافه شدن پارامتر سیستمی اضافه کار غیرفعال در سیستم حقوق و دستمزد

          این پارامتر با این هدف در سیستم حقوق و دستمزد ایجاد می شود که اگر برای حکمی اضافه کار غیرفعال بود در اینجا نشان دهد.

         همچنین هنگام وارد کردن فرمول اضافه کار، چک می شود که اگر پارامتر اضافه کار غیرفعال مساوی با 0 بود محاسبه پرداختی اضافه کار انجام شود.

         دقت شود که این پارامتر نتیجه ای به صورت 0 یا 1 برمی گرداند.

 • اضافه شدن دو پارامتر سیستمی مدیر؟ و سرپرست؟ در سیستم حقوق و دستمزد
         این هدف ایجاد شده اند که اگر اضافاتی مبتنی بر این دو پارامتر به پرسنل تعلق می گیرد بتوان شرط ست کرد.

         دقت شود که این دو پارامتر نتیجه ای به صورت 0 یا 1 برمی گرداند.

 

ماژول تقویم
 
 • ایجاد امکان تعیین وضعیت برای رویدادها از سمت تقویم

          فیلد وضعیت به رویداد جدید اضافه شد.

          وضعیت پیش فرض فعال است.

          وضعیت های کامل شده و لغو شده اضافه گردید که کاربر با دسترسی برنامه ریزی و مدیر روی تقویم امکان تعیین وضعیت را دارد.

          با تغییر وضعیت به کامل شده و لغو شده، رنگ رویداد تغییر کرده و آیکن مرتبط روی تقویم قابل مشاهده است.

 

ماژول اسناد
 
 • امکان اضافه شدن فایل های ضمیمه به الگو
 • امکان نمایش فایل های ضمیمه موجود هنگام انتخاب الگو در توضیحات سند

 

 ماژول پیامک

 • اضافه شدن قابلیت Alias برای یافتن شماره موبایل
 • اضافه شدن تابع پابلیک برای اضافه کردن پیامک از ماژول های دیگر
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}