در تاریخ 1394/02/29 قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.7 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.

تغییرات ایجاد شده شامل موارد زیر است:

ماژول پرسنلی

 • امکان ثبت متقاضیان استخدام و پیگیری وضعیت آنها از طریق ارتباط سایت و ماژول پرسنلی تیم یار
 • امکان انتشار شرح وظایف سمت های سازمانی از طریق ماژول پرسنلی در سایت
 • امکان تعیین سمت های استخدام پذیر در ماژول پرسنلی تیم یار و ارتباط آن با فرم استخدام سایت

ماژول اسناد

 • امکان درج حداکثر سایز برای فایل های یک پوشه
 • امکان لینک کردن مشتریان به پوشه ها و فایل ها

ماژول اقدام

 • امکان لینک مشتریان هنگام ایجاد اقدام جدید و داخل صفحه نمایش اقدام

ماژول مشتری

 • امکان انتخاب نمودار برای ویجت
 • امکان حذف و ویرایش مشتریان مشخص شده در فیلتر

ماژول سازمان

 • امکان تعریف بخش ها و رده های ماژول اقدام هنگام ایجاد واحدهای سازمانی

ماژول اخبار

 • امکان تغییر رنگ پس زمینه
 • امکان تغییر رنگ و سایز فونت عنوان خبر
 • امکان تعیین عرض برای تمپلیت خبر

ماژول پست الکترونیک

 • امکان لینک مشتریان در صفحه نمایش ایمیل
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}