در تاریخ 94.09.17 قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۱۹ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول مشتری
 
 • اضافه شدن امکان ایجاد پیامک از روی لینک موبایل
          دقت شود در این نسخه اگر چند موبایل برای مشتری انتخاب شده باشد، به تمامی شماره ها پیامک ارسال می گردد.
 
 
 
ماژول پست الکترونیک
 
 • امکان نمایش فایل های ضمیمه موجود هنگام انتخاب الگو در ایجاد متن ایمیل
 • امکان نمایش فایل های ضمیمه موجود هنگام انتخاب الگو در توضیحات ایمیل

 

 

ماژول تقویم
 
 • ایجاد امکان لینک برای رویدادهای تقویم

 

 

ماژول پرسنلی

 

 • ایجاد امکان دسترسی روی چند پرونده
          در دسترسی های اصلی ماژول، تبی با عنوان پرونده اضافه شده است که مشابه با دسترسی های داخل پرونده پرسنلی است.
          درنتیجه این امکان به وجود می آید که از طریق آن دسترسی روی پرونده اشخاص برای یک کاربر فراهم شود.
 • ایجاد قابلیت به روزکردن لیست حقوقی پس از ذخیره
          پس از ذخیره سازی لیست حقوقی امکان به روزرسانی لیست حقوقی وجود دارد.
          ولی اگر ثبت سند حسابداری انجام شده باشد، لینک به روزرسانی فعال نمی باشد.
 • فریز هدر لیست حقوقی
 • اضافه شدن مجموع پس از وارد کردن پارامترهای حقوقی در احکام پرسنلی
 • نمایش احکام جاری
 
          با فیلتر احکام جاری تنها احکامی که تاریخ روز در آن بازه قرار دارد را نشان می دهد.
          اگر همه انتخاب شود کل احکام پرسنلی را نمایش می دهد.
 
 
ماژول اقدام
 
 • ایجاد جریان کار داینامیک برای ثبت چک دریافتنی و پرداختنی
          امکان ثبت چک، ویرایش و تغییر وضعیت از ماژول اقدام فراهم شده است.
 
 
 

ماژول فروش

 

 • اضافه شدن فیلد به گزارش ساز
          پارامترهای شماره فاکتور، تاریخ فاکتور و مشتری اضافه گردید.
         دقت شود که فعلاً گزارشات به تفکیک کالا است. در آینده تنظیمات گذاشته می شود که بر اساس فاکتور نیز نتیجه گزارشات نمایش داده شود.
 
 
 

ماژول انبار

 

 • تکمیل عملیات تولید
          ثبت سند اشخاص، استهلاک و سربار تکمیل گردید.
          افزودن شناسه کالا قبل از انتخاب BOM
          نمایش رکوردهای حسابداری
          تکمیل لاگ
          اضافه کردن ستون شرح برای BOM و درخواست تولید
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}