در تاریخ ۹۴.۱۰.۲۹ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۱ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
 
لیست تغییرات:
 
 
 
ماژول اسناد
 
 • اضافه کردن نام مشتری در لیست اسناد
 • نام مشتری در لیست همه ، مطلع شده و جهت امضا اضافه شد در صورتی که نام مشتریان بیش از دو نفر باشد در تولتیپ نمایش داده میشود.
 • همچنین نام مشتری  ها به صفحه اطلاعات مشتری لینک میباشد.

 

 • اضافه کردن فیلتر در کامنت ها
 • این فیلتر شامل دو گزینه سیستم و کاربر است در صورتی که کاربر انتخاب شود کامنتها کاربران و در صورت انتخاب سیستم لاگ های سیستم نمایش داده میشود.

 

 • چک کردن طول نام فابل و فولدر
 • اگر نام فایل یا پوشه از حد مجاز بیشتر باشد پیغام مناسب داده میشود.
 
 • نمایش پیغام مناسب برای شماره نامه و شماره برگه
 • هنگامی که فایل الگوی شماره نامه یا شماره برگه دارد و کاربر میخواهد آن را ویرایش کند قبل از ذخیره پیغام مناسب به کاربر داده میشود.
 
 
 
 
ماژول اقدام
 
 •  تغییر برگزیده اقدام و پیاده سازی محل قرارگیری آن مشابه با مشتری
 
 
 
ماژول حسابداری
 
 • پیاده سازی مراکز هزینه و در آمد(شروع پیاده سازی بودجه)
 • تنظیم کردن فرمت کد و نام برای هزینه و درآمد.
 • تعریف دسترسی برای هزینه و درآمد.
 • امکان تعریف گزوه بندی هزینه ها و درآمد ها به صورت درختی.
 
 
 
ماژول پست الکترونیک
 
 • اتصال صفحه ایمیل مشتری به صفحه CRM آن
 • بعد از انتخاب مشتری, باقی مشتریان به صورت تولتیپ نمایش و لینک میشوند.
 
 • اصلاح ایندکس ماژول ایمیل
 • افزودن ستون مولف و  نمابش نام مشتری در ان.
 
 • تغییر برگزیده ایمیل و نمایش آن مشابه با مشتری
 • اپدیت مولف ایمیل با تغییر مشتری لینک شده به ان
 • ایجاد فرم داینامیک برای ارسال ایمیل از اقدام
 
 
 
ماژول انبار
 
 • بهبود گزارش کاردکس
 
 
 
ماژول نظرسنجی
 
 •  ایجاد کامنت روی پرسشنامه
 •  ایجاد اساین روی پرسشنامه
 •  افزودن پرمیشن نمایش نتایج روی رده
 • کاربری که این پرمیشن را دارد نتایج همه ی پرسشنامه های داخل رده را می بیند.
 
 
 
ماژول پرسنلی
 
 • ویرایش لیست حقوقی
 • امکان ویرایش لیست حقوق را در صورتی که ثبت سند انجام نگرفته و هیج کاربری آنرا تایید نکرده را فراهم میکند.
 
 • تغییر برگزیده پرونده پرسنلی و نمایش آن مشابه با مشتری
 • تغییر نمایش رنگ در ایندکس پرونده ها و متقاضیان مشابه با اقدام
 
 
 
 
 
 
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}