تعداد کاربران "تیم‌یار" در کشور در اردیبهشت 95 به  4500 نفر می رسد

 تعداد کاربران "تیم‌یار" در کشور در اردیبهشت 1395 به بیش از 4500 نفر می رسد. اغلب کاربران "تیم‌یار"  مدیران و اساتید دانشگاه های مختلف هستند. تحت وب بودن نرم افزار یکپارچه "تیم‌یار" باعث شده تا بدون محدودیت زمانی و مکانی، کاربران بتوانند از نرم افزار در جهت انجام امور مختلف از آن استفاده کنند.

 کاربران "تیم‌یار" در اکثر شهرهای ایران هستند و حدود 200 کاربر "تیم‌یار" خارج از ایران هستند.    

جشن پایان سال "تیم‌یار"

  در آخرین هفته کاری اسفند 1394 در دفتر تهران و کرج جشن پایان سال برگزار شد. این جشن که با مرور اقدامات مهم در سال 1394 همراه بود با حضور اغلب کارشناسان و مدیران برگزار شد.

این جشن با مرور "قصد مشترک پایان یافت".

 

 

 

 

 

 

 

در آخرین هفته اسفند جلسه ای به صورت مجزا با سرپرستان و جلسه ای دیگر با همه اعضای تیم توسعه کاربردی برگزار شد.
در این جلسات که با مدیریت خانم شیرزی برگزار شد، ابتدا سرپرستان و اعضا گزارشی از کارکرد خود در سال 94 ارائه کردند و در مورد اقداماتی که قرار است در سال آینده پیگیری کنند مطالبی را عنوان کردند . سپس نظرات پیشنهادات و انتقادات خود را در راستای بهبود عملکرد تیم بیان کرده و در آخر به یک جمع بندی کلی و نتایج مطلوبی رسیده شد.

چند مورد مختصر از اقدامات عمومی که قرار است در سال آینده انجام شود، عبارتند از:

 

- ایجاد کتابخانه تخصصی با هدف ارتقای سطح دانش اعضای تیم

- برگزاری آزمون های مهارت و ارائه معیارهای تعیین سطوح مهارت های کارشناسان واحد توسعه کاربردی

- پیاده سازی روالی برای مدیریت دانش اکتسابی از پروژه های مختلف جهت به اشتراک گذاری تجربیات استخراج شده اعضای تیم

- درنظرگرفتن بخشی برای به اشتراک گذاری ایده های اعضای تیم روی ماژول های مختلف

 

از طرفی برخی از مواردی که در دستور کار پیاده سازی روی ماژول های مختلف "تیم‌یار" قرار گرفت، به شرح ذیل است:

 

- پیاده سازی فناوری اینترنت اشیاء در ماژول های پایش، انبار و ...

- تکمیل ساختار تولید و بهای تمام شده، کنترل کیفیت، تعمیر و نگهداری برای "تیم‌یار صنعتی"

- ایجاد کوئیز و ارزیابی در ماژول نظرسنجی

- فروش فروشگاهی، پخش مویرگی و مدیریت رستوران

و ...

 

 نسخه 1.26 "تیم‌یار" در حال آماده سازی است .

تغییر ماژول های ساختاری به GUI جدید "تیم‌یار" در حال پیاده سازی است .
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}