درخواست 100 ها بازدید دمو آنلاین و حضوری در تعطیلات نوروز1395

 

 

با ادامه تبلیغات "تیم‌یار" در رسانه های ملی، درخواست های زیادی برای دمو انلاین "تیم‌یار" شده است. تعطیلات نوروز زمان مناسبی برای بررسی نرم افزار برای مدیران فراهم کرده است. 

آگهی های یک دقیقه ای "تیم‌یار" در شبکه های مختلف تلویزیون و همچنین رادیو پخش می شود و باعث آشنایی بیشتر مدیران کسب و کارهای مختلف با "تیم‌یار" شده است.

مجموعه های دولتی و خصوصی اعم از بازرگانی و خدماتی و صنعتی از درخواست کنندگان دمو "تیم‌یار" بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در تاریخ  95.01.17 قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.25 "تیم‌یار دولتی"، "تیم‌یار صنعتی" و "تیم‌یار بازرگانی" ارائه گردید که برخی از تغییرات عبارتند از :

           و...

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.25 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.

 

 

 

 نسخه 1.26 "تیم‌یار" در حال آماده سازی است.

در این ورژن امکان انتخاب اساین لیست اختصاصی به ازای هر کاربر پیاده سازی شده است.
تغییر ماژول های ساختاری به GUI جدید "تیم‌یار" در حال پیاده سازی است.
همچنین در این نسخه تغییراتی روی ماژول تلگرام و مجوز نیز خواهیم داشت.
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}