علاقمندان به همکاری با شرکت سافت سیستم می توانند با مراجعه به بخش استخدام ضمن آگاهی از ردیف های شغلی مورد نیاز، اقدام به پر کردن فرم های مربوطه  نمایند.
 

قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.12 "تیم‌یار بازرگانی" و "تیم‌یار صرافی" ارائه گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به بخش اخبار نسخه ها مراجعه نمائید.

طرح اولیه کاتالوگ های "تیم‌یار بازرگانی" و "تیم‌یار صرافی" مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.

در راستای ایجاد محیطی خلاق و پویا برای پرسنل "تیم یار" در دفتر تهران، گام اول با خرید و استقرار تعدادی سرگرمی های خلاقانه و فکری برداشته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}