در تاریخ سه شنبه 95.12.10 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.44 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

 

 

 

در این نسخه از ماژول امکان عطف سفارشات سال های گذشته به فاکتورها و پیش فاکتورهای سال مالی جدید ایجاد شده است و نیز عطف فاکتورهای سال مالی گذشته به برگشت از فروش در سال مالی جدید امکان پذیر گردیده است.

با استفاده از این قابلیت امکاناتی نظیر  ثبت پیش فاکتور، فاکتور فروش و همچنین فاکتور برگشت از فروش به ازای سفارش فروش و پیش فاکتور ثبت شده در سال مالی قبل، فراهم شده است.

همچنین لازم به ذکر می باشد که این قابلیت در ماژول خرید نیز پیاده سازی شده است.

 

 

در این نسخه از ماژول می توان فاکتورهای خرید و فروشی که در سال مالی قبل ثبت شده اند را در سال مالی جدید تسویه نمود. همچنین امکان نمایش لیست فاکتورهای فروش ثبت شده در سال مالی گذشته در ماژول حسابداری، بخش خزانه داری برای تسویه فاکتور ایجاد شده است.

همچنین لازم به ذکر می باشد که این قابلیت در ماژول خرید نیز پیاده سازی شده است.

 

در این نسخه از ماژول انبار استفاده از کالا با روش قیمت گذاری fifo در انبارگردانی، صدور تگ های انبارگردانی و همچنین صدور رسید اضافی و حواله کسری افزوده شد است که قیمت پایه برای کالاهای fifo از اولین رسیدی که قابل خروج از انبار مورد نظر است درنظر گرفته میشود.
در زمان صدور رسید اضافی به صورت پیش فرض این قیمت در textbox  نمایش داده میشود و کاربر قادر به ویرایش آن میباشد اما در  صدور حواله کسری انبارگردانی قیمت کالا قابل ویرایش نمیباشد و بر اساس روش قیمت گذاری تعیین میشود که اگر fifo باشد بعد از صدور حواله کسری، تعداد/ مقدار رسیدهای استفاده شده و قیمت آنها به صورت طبقه بندی شده و زیر هم نمایش داده می شود.
 
 
 
 
در این نسخه از ماژول فیلد مبلغ فروش در ستون های کالا/خدمت اضافه شده است به طوریکه قیمت هایی که در لیست فروش برای این کالا ست شده باشد در این فیلد در قالب acl نمایش داده می شود و کاربر می تواند قیمت مورد نظر را انتخاب کند.
 
همچنین فیلد مبلغ فروش در قسمت تنظیمات چاپ بارکد در لیست کالا و تنظیمات چاپ بارکد در نمایش کالا اضافه و امکاناتی نظیر چاپ مبلغ فروش و تنظیمات چاپ بارکد به ازای هر کاربر فراهم شده است.
 
 
 

در این نسخه از ماژول پرسنلی در بخش حقوق و دستمزد قابلیت اخذ خروجی با فرمت dbf، فراهم شده است که کابر می تواند از ریزکارکرد و خلاصه لیست بیمه، خروجی مذکور را تهیه نماید. 
همچنین کاربر می‌تواند این فایل‌های dbf را به راحتی در پورتال سازمان تامین اجتماعی (samt.tamin.ir) بارگزاری کند.

 

 

 

1- مغایرت گیری بر اساس فیلدهای شماره سریال و شرح سند:

مغایرت گیری خودکار بر اساس فیلد "شماره سریال" مربوط به صورتحساب و فیلد "شرح" مربوط به دفتر حساب انجام می گردد.
 
2- اتصال مغایرت بانکی به صورتحساب و امکان ذخیره و استقرار رکوردها:
 
امکان اختصاص صورت مغایرت ایجاد شده به یک صورتحساب پس از ذخیره و استقرار گزارش صورت مغایرت بدین معنا که هر صورت مغایرت بانکی تنها مربوط به یک صورت حساب بانک می باشد.
 

3- ایجاد گزارش صورت مغایرت بانکی: 

در بخش مغایرت گیری پس از ذخیره و استقرار می توان گزارش صورت مغایرت بانکی را اخذ کرد که در آن امکاناتی نظیر لیست اقلام باز بدهکار و بستانکار برای دفترحساب و صورتحساب، نمایش مانده صورتحساب و دفترحساب، مانده های واقعی اقلام صورتحساب و دفترحساب و نوع هر مغایرت وجود دارد.
 

4- اضافه شدن فیلد "نوع مغایرت"  برای اقلام باز در گزارش صورت مغایرت:

در گزارش صورت مغایرت بانکی برای هر یک از بخشهای بستانکار دفتر حساب، بدهکار دفتر حساب، بستانکار صورتحساب و بدهکار صورتحساب فیلدی با عنوان "نوع" اضافه گردید که شامل انواع مغایرت ها می باشد.
 

 

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.44 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.
برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}