در تاریخ 95.11.13 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.42 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 
 

کنترل دسترسی  مراکز فروش با توجه به تنظیمات مراکز فروش
تنها در صورتی که کاربر جزء پرسنل مرکز فروش باشد می تواند برای آن مرکز فروش فاکتور فروش ثبت کند و یا فاکتور های آن مرکز را ویرایش نماید. در صورتی که مطلع باشد فقط می تواند آن فاکتور ها را ببیند و قادر به ویرایش نمی باشد.

نمایش درخواست چک در تسویه فاکتور فروش و خرید
با ایجاد این قابلیت امکان تسویه فاکتور های فروش و خرید از سمت حسابداری و با ایجاد درخواست دریافت یا پرداخت امکان پذیر شده است.


پویا شدن تنظیمات ستونهای مقادیر در فاکتورهای خرید

با ایجاد این قابلیت امکان تغییر دادن عرض ستون های مقادیر در چاپ فاکتور های خرید فراهم شده است.

اضافه شدن رسید ابتدای دوره در انبار
پس از ایجاد این قابلیت ، می توان کالاهای مختلف را در یک انبار ثبت کرد. زین پس برای تعریف موجودی اولیه برای کالا ، می توانید برای کالای مورد نظر رسید ابتدای دوره ثبت نمایید.

امکان انتقال اطلاعات از سازمانی به سازمان دیگر در حالت انتخابی
ایجاد امکان انتقال اطلاعات دسته چکها، چکها، نقدها و اسناد به طور انتخابی و موردی در بازه زمانی مورد نظر کاربر فراهم شده است.

 

امکان انتخاب صندوق از میان صندوق های دارای دسترسی در ایجاد نقد
امکانی فراهم شده است که در قست انتخاب حساب بانک برای نقد، صندوق هایی را که کاربر برروی آن ها دسترسی اضافه کردن سند دارد، نمایش می دهد.
کاربر می تواند از میان صندوق های نمایش داده شده در لیست، یک مورد را انتخاب کند.

 

 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.42 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :
اضافه شدن تنظیمات پیش فرض در فاکتورهای فروش
اضافه شدن attribute ورود از انبار به اموال
اضافه شدن امکان ایمپورت و اکسپورت برای پارامترهای حقوقی
امکان خروجی گرفتن از لیست بیمه به فرمت dbf
اعمال تغییرات مربوط به لیست حسابها در ابزار تغییر حسابها و خزانه داری

و ...
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}