در تاریخ 95.11.06 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.42 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 
 

امکان اتصال درخواست ها به نقدها و چک های دریافتنی/پرداختنی
قابلیتی اضافه شده است تا بتوان درخواستی را با نقد و چک های دریافتنی پرداختنی در خزانه داری مرتبط کرد.

امکان تعریف شب کاری بیش از 24 ساعت
امکانی در قسمت تقویم کاری ماژول پرسنلی اضافه شده است که می توان شیفت های کاری بیش از 24 ساعت تعیین کرد.

 
اضافه شدن پارامتر سیستمی "مشمول بیمه" و "مشمول مالیات" در تنظیمات حقوق دستمزد
امکان تعیین مشمول بیمه و مالیات بودن کارمند در لیست حقوقی، فیش حقوقی، لیست بیمه، لیست مالیات و مجموع لیست بیمه فراهم شده است.

 
امکان تشخیص تعداد سطرهای کامل شده در سفارش فروش
امکان تشخیص سفارش های فروش با استفاده از رنگ آیکون ها در لیست سفارش ها فراهم شده است.

 
ویرایش حساب شناور در برگشت از فروش
امکان ویرایش حساب شناور انتخاب شده در فاکتور برگشت از فروش فراهم شده است.

 
اضافه شدن کامنت خصوصی به اقدام
کاربرانی که دسترسی "کامنت خصوصی" را داشته باشند امکان مشاهده کامنت های خصوصی را خواهند داشت.


اضافه شدن گزینه به روزرسانی در قسمت هدر دسترسی
گزینه به روزرسانی در هر ماژول های
حسابداریپرسنلیاموالفروشخریدانبار و پایش اضافه شده است.
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.42 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

اعمال پیش دریافت برای سفارش و پیش فاکتور در ماژول فروش

اضافه شدن فیلد نتیجه ارزیابی در حقوق دستمزد
ایجاد پارامتر سیستمی نمره ارزیابی در پارامتر های سیستمی
ایجاد لیست محاسبه ارزیابی در پرسنلی
ذخیره بارم کل در نظرسنجی و ...

 
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}