در تاریخ 95.10.07 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.40 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 
 
 

صدور سند رسید اضافی انبارگردانی

صدور سند حواله کسری انبارگردانی

 
ایجاد گزینه شناوری در حکم پرسنل و اعمال آن در زمان های کاری
 
امکان اضافه کردن کاربر به لیست امضا کنندگان
 
تعریف مراکز فروش در لیست قیمت
 
 
ایجاد تب تنظیمات نمودارها در ماژول گزارش
  
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.40 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :
بازسازی کاردکس در صرافی
ایجاد دریافت/پرداخت در حسابداری
امکان پرینت از لیست پرسنل و احکام
تجمیع رکوردهای حسابداری اموال
رسید اضافی و حوالی کسری برای کالا با قیمت FIFO
کالای تکراری در عملیات انبار با قیمت گذاری FIFO
استفاده از FIFO در عملیات خرید/فروش
پیاده سازی Lua در گزارش

و...

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}