در تاریخ 95.09.04 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.38 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 
 
استفاده از attribute در ماژول فروش

 
امکان ایجاد قرارداد در ماژول فروش

 
ایجاد قابلیت برگشت از خرید

 
استفاده از attribute در سفارش تولید و ساختار محصول

 
  تغییرات مرتبط با رسید برگشت از خرید (ایجاد حواله برگشت از خرید)
 
 
نمایش ساعت ایجاد، عملیات و ویرایش رکوردهای اسناد حسابداری

 

 
تغییرات مربوط به تغییر وضعیت چک های دریافتنی به حالت برگشتی
 
 
 برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.38 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

آماده سازی و تحویل اولین نسخه از ماژول گزارش

(این ماژول به منظور ایجاد انواع گزارشات مختلف از ماژول های تیم یار ایجاد شده است.
در این ماژول گزارشاتی از وضعیت بخش های مختلف
سازمان از پیش آماده و امکان ایجاد انواع گزارشات به صورت دلخواه نیز فراهم شده است.)

انجام تغییرات مربوط به تغییر وضعیت چک به حالت برگشتی - اسناد پرداختنی
ایجاد ثبت سند به ازای تراکنش هر ماژول
اضافه کردن رول های سند

استفاده از attribute در ماژول خرید

استفاده از attribute در تخفیف ،پورسانت و لیست قیمت در ماژول فروش

انتقال تنظیمات مراکز فروش از حسابداری به تنظیمات عملیات فروش و اعمال آن

طبقه بندی اشخاص در ماژول مشتری

اعمال روش قیمت گذاری FIFO

تعریف تنظیمات انبارگردانی

و...

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}