در تاریخ 95.08.18 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.38 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 
 
امکان شرکت در نظرسنجی از طریق سایت (Public)


امکان ایجاد سریع شخص حسابداری در ماژول مشتری
 
 
استفاده از attribute در عملیات رسید، حواله و انتقال انبار به انبار
 
استفاده از خدمت در فاکتورهای خرید
 
امکان تعریف تخفیف برای خدمت
 
 برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.38 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :


انجام تغییرات در ماژول ایمیل جهت ارسال و دریافت ایمیل ECE
نگه داری ساعت برای رکوردهای اسناد
گذاشتن فیلد مربوط در ارزیابی/پرسشنامه و تمپلیت آنها
استفاده از attribute در ماژول فروش

ایجاد پیش دریافت برای سفارش فروش

اضافه شدن ماکرو به ماژول فروش

نمایش ویژگی ها در عملیات انبار

استفاده از ویژگی ها در سفارش تولید و ساختار محصول

و...

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}