در تاریخ   95.08.04  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.37 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از : 
 
 

امکان ایجاد الگوی ارزیابی در ماژول نظرسنجی

قراردادن تنظیمات جهت اضافه کردن امنیت و اولویت


 

تبدیل سفارش فروش به پیش فاکتور

 
 
امکان نمایش تمامی فرزندهای یک گروه هنگام تعریف مشتری
 


 
حذف قطعی عملیات


 
افزودن 2 نوع عملیات خرید خدمت و فروش خدمت
 
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.37 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

اضافه کردن دبیرخانه به ماژول اسناد
امکان اضافه کردن فایل اصلی و پیوست در ثبت وارده

ایجاد تمپلیت ویو الگو در ماژول نظرسنجی
استفاده از تمپلیت ارزیابی در ماژول خرید
ایجاد جدول attribute در مشخصات کالا در کالای جدید
و . . .

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}