در تاریخ   95.2.28    تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.28 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

و...

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.28 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

و...

در روز چهارشنبه مورخ 95.2.29 نشست داخلی تیم برگزار شد و درباره مواردی از جمله بالابردن کیفیت تست نرم افزار و هماهنگی بیشتر اعضای تیم  صحبت گردید. لازم به ذکر است این جلسه به روش طوفان ذهنی برگزار شد.   

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}