در تاریخ   95.06.02  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.33 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از : 

 
ارتباط مشتری و عامل فروش
 
 
 ---------------------------------------------------
افزودن دو نوع تخفیفی و اهدایی به حواله انبار
 
 
 
  ---------------------------------------------------

اضافه شدن جدول نام مشتری ها در popup نمایش داده شده

 
 ---------------------------------------------------
قابلیت ایجاد مرخصی تشویقی
 

 
 
 ---------------------------------------------------
بررسی مانده حسابها در اسناد اختتامیه (کنترل ماهیت حسابها)

 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.33 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

اعمال پورسانت به تسویه فاکتور
اعمال تسویه فاکتور خرید
امکان گروه بندی مشتریان

برطرف کردن کندی نمایش لیست مشتریان در فاکتورها
بهبود سرعت لیست حسابها و شناور
اضافه شدن سند بیمه مالیات

و...

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}