در تاریخ   95.05.19  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.33 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

 
 
امکان ایجاد لیست بیمه و مالیات برای معوقه

 ---------------------------------------------------
 
 
امکان ایجاد پروژه در حسابداری و اتصال به ماژول پروژه
 
 
  ---------------------------------------------------

 
اعمال قیمت ثابت و متغییر  و نحوه پرداخت در فاکتورها با تعریف در لیست قیمت
 
 
 ---------------------------------------------------
 
 
نمایش زمان و تاریخ آخرین بازدید اقدام
 

 
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.33 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.
  

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

 

ایجاد انواع ماهیت حساب

اضافه کردن پروژه به ثبت سند
اضافه کردن عیدی، سنوات، لیست بیمه و ... به گزارش ساز
اعمال پورسانت به ازای مشتری، دوره و مبلغ خالص فاکتور

تسویه فاکتور خرید

 

و...

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}