در تاریخ   95.05.05  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.32 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

 

اضافه شدن امکان مغایرت گیری بانکی

 ------------------------------------------------------------------------------------
 
 
امکان چاپ از تمامی قسمت های گزارش گیری پرسنلی
 
 
 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------
 
ایجاد تنظیمات برای لیست قیمت ها در ماژول فروش 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
اعمال دسترسی دیدن انبار در ماژول انبار
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
امکان آرشیو کردن اقدامات در ماژول اقدام

 
 و...

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.32 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.
  

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :
 

امکان ایجاد مغایرت گیری خودکار

امکان ثبت سند لیست معوقه

اعمال قیمت گذاری کالا در فاکتور فروش

اعمال تفکیک ریالی و تعدادی در عملیات انبار

تکمیل گزارات ماژول های انبار و  فروش
و ....

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}