در تاریخ   95.3.25  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.30 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :


افزودن تنظیمات تاریخ و انقضا در افزودن کالا

 

 

----------------------------------------------------------

اضافه شدن کتابخانه mailcore برای ارسال و دریافت ایمیل

 

 

----------------------------------------------------------

اضافه شدن مراکز به کپی اطلاعات سازمان

 

 

----------------------------------------------------------

قابلیت نمایش نام، سمت و امضا الکترونیکی کاربر در پرینت سند
 


و...

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.30 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

ایجاد نوع پرداختنی در فیش و کارتخوان

تکمیل فرآیند عملیات صندوق

ایجاد و نمایش فیش معوقه

و ...

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}