ماژول اقدام (نسخه 1622.3118)

 

عنوان ۱: اضافه شدن ابزار انتقال اقدام

در تنظیمات "همه اقدامات" و همچنین ویرایش هر رده، ابزاری با عنوان "ابزار انتقال اقدام" فراهم آورده شده است. با استفاده از این ابزار کاربر قادر خواهد بود بعد از اعمال فیلتر با توجه به فیلد‌های مورد نظر خود، برای هر اقدام و یا همه اقدامات در هر صفحه از نتایج، عمل انتقال به بخش و رده‌ای دیگر را انجام دهد.

 

 

عنوان ۲: قابلیت درج خودکار پاسخ بعد از ایجاد درخواست در پورتال

در تنظیمات جریان‌های کاری بخشی با عنوان "محتوای پاسخ‌گوی خودکار پورتال" اضافه شده است. با ذخیره محتوا در این بخش، بعد از ایجاد درخواست در پورتال توسط مشتری، پاسخ در نظر گرفته شده به صورت خودکار اضافه می‌شود.

 

 

ماژول اسناد (نسخه 1622.2494)

 

عنوان ۳: اضافه شدن نمایش وضعیت تایید اسناد در تکمیل مدارک پوشه در پورتال

این امکان در پورتال فراهم آورده شده است که وضعیت تایید اسناد در لیست مدارک مورد نیاز برای یک پوشه، متناسب با تایید یا عدم تایید آن‌‌ها توسط تاییدکنندگان نمایش داده شوند.

 

 

 

 

ماژول تولید (نسخه 1622.399)

 

عنوان ۴: اضافه شدن درخواست کالا از نوع مصرف مرکز در دستور تولید

با اضافه شدن این قابلیت در دستور تولید امکان درخواست کالا  از نوع مصرف مرکز جهت تغذیه خط تولید فراهم آورده شده است. که با انتخاب واحد درخواست کننده، مصرف کننده و محصول مورد نیاز، درخواست ثبت می شود. همچنین با کلیک بر روی شماره درخواست امکان لینک به درخواست کالای انبار نیز فراهم شده است.

 

 

 

ماژول نظرسنجی (نسخه 1622.884)

 

عنوان ۵: اضافه شدن قابلیت "نمایش در پورتال" و ایجاد پورتال نظرسنجی برای موبایل

قابلیت "نمایش در پورتال" برای پرسشنامه، آزمون و ارزیابی اضافه گردید که با فعال نمودن آن، نظرسنجی مورد نظر در پورتال شرکت کنندگان نمایش داده می شود.

همچنین در پورتال منوی نظرسنجی اضافه گردید که در آن لیست نظرسنجی هایی که قابلیت "نمایش در پورتال" برای آنها فعال شده است نمایش داده می شود. کاربر پورتال هر سؤال را در یک صفحه می بیند و می تواند به هریک پاسخ دهد و پاسخ های خود را ذخیره نماید.

 

 

 

ماژول انبار (نسخه 1622.9722)

 

عنوان ۶: اضافه شدن قابلیت تثبیت انبار

با اضافه شدن این قابلیت می توانیم هر انبار را در یک سال مالی در بازه زمانی شروع سال مالی تا یک تاریخ خاص تثبیت کنیم.بدین معنا که عملیات تا این تاریخ قطعی شده و قابل ویرایش نیستند.در نتیجه امکان ثبت عملیات جدید هم در این بازه وجود ندارد. می توانیم تثبیت را برگردانیم یعنی تاریخ آن را به قبل ویرایش کنیم یا بازه را کوچکتر کنیم.

 

عنوان ۷: اضافه شدن قابلیت پورسانت به ازای تعداد کالا

قابلیت پورسانت به ازاء تعداد کالا در تنظیمات پورسانت فروش اضافه شده است. که با انتخاب آن در فاکتور فروش در صورت صدق شرایط تنظیمات به تعداد کالای انتخاب شده * مبلغ  پورسانت تعریف شده (به ازاء یک کالا)،پورسانت تعلق می گیرد.

 

 

ماژول حسابداری (نسخه 1622.4129)

 

عنوان ۸: اعمال تغییرات در افتتاحیه و اختتامیه اسناد و خزانه داری

در حال حاضر حساب های بدهکار و بستانکار باهم تراز شده و سند اختتامیه و افتتاحیه ثبت می شود. امکان انتقال چک های برگشتی به سال بعد نیز فراهم شده است.

 

 

 

ماژول پرسنلی (نسخه 1622.6685)

 

عنوان ۹: اضافه شدن قابلیت آپدیت زمان‌های کاری متناسب با زمان‌های ثبت شده در دو دستگاه

قابلیتی اضافه شده است تا یک کاربر بتواند زمان ورود خود را مثلا در دستگاه A و زمان خروج خود را در دستگاه B ثبت نماید. در حال حاضر تمامی ساعت های ثبت شده برای کاربر در هر دو دستگاه به صورت تلفیقی ثبت شده و نمایش داده می شوند.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}