ماژول اسناد (نسخه  1622.2481)

 

عنوان ۱: راه‌اندازی پورتال ماژول اسناد

رده‌ای با عنوان "اسناد من" در پورتال اضافه شد. در این بخش لیست زیرپوشه‌هایی که به‌صورت خودکار برای مشتریان ایجاد شده به مشتری نمایش داده می‌شود. در هر زیرپوشه، علاوه بر امکان نمایش فایل‌ها، مشتری می‌تواند فایل جدید را نیز اضافه کند.

 

 

عنوان ۲: اضافه شدن قابلیت کنترل اسناد مورد نیاز جهت تکمیل و تایید پوشه در پورتال

به منظور پیاده‌سازی امکان نمایش چک لیست مدارک و اسناد مورد نیاز به مشتری در پورتال، برای زیرپوشه‌های ایجاد شده به‌صورت خودکار، "تکمیل اسناد پوشه" در نظر گرفته شده است. در این بخش مشتری می‌تواند لیست مدارک مورد نیاز و الزامی بودن یا نبودن آن‌ها را ببیند. همچنین با آپلود هر یک از مدارک، وضعیت موجود بودن سند مورد نظر نظر نیز به مشتری نمایش داده می‌شود.

قابل ذکر است که تنظیمات هوشمند و تنظیمات نام‌گذاری خودکار روی هر یک از زیر‌پوشه‌‌های مشتریان، در اضافه کردن فایل در پورتال جهت تکمیل مدارک اعمال می‌شود.

 

 

ماژول پرسنلی (نسخه 1622.6679)

 

عنوان ۳: اضافه شدن قابلیت تعیین سطح کارشناسی پرسنل بر اساس اطلاعات پرونده

این امکان فراهم آورده شده است که بتوان سطح کارشناسی پرسنل را به واسطه‌ی اطلاعات پرونده تعیین کرد. از طرف دیگر با استفاده از متغیر‌های سیستمی امتیازات پرونده، سطح کارشناسی پرسنل را در تنظیمات حقوق و دستمزد دخیل کرد.

مواردی از پرونده پرسنلی که در تعیین سطح کارشناسی تاثیرگذار هستند عبارتند از:

 

 

عنوان ۴: اضافه شدن قابلیت اعمال نمرات ارزیابی پرسنل در تنظیمات حقوق و دستمزد

سه نوع ارزیابی در ایجاد لیست ارزیابی در نظر گرفته شده است.. از طرف دیگر به واسطه سه متغیر سیستمی نمره ارزیابی نوع اول، نمره ارزیابی نوع دوم و نمره ارزیابی نوع سوم، می توان نمرات ارزیابی پرسنل را در تنظیمات حقوق و دستمرد و در بخش پارامتر‌های حقوقی اعمال کرد. این پارامتر‌ها در شکل موجود در عنوان ۳، نمایش داده شده است.

 

ماژول تولید (نسخه 1622.385)

 

عنوان ۵: قابلیت ثبت عملکرد بر اساس مرکز‌ کاری و عملیات تولیدی تعیین شده در دستور تولید

این قابلیت فراهم آورده شده است که بتوان ثبت عملکرد یک دستور تولید را بر اساس مرکزکاری و عملیات تولیدی تعیین شده در دستور تولید انجام داد.

 

 

 

ماژول صرافی (نسخه 1622.2642)

 

عنوان ۶: امکان نمایش حساب روش دریافت/پرداخت در لیست حواله های خرید و فروش

در لیست حواله های خرید و فروش، ستون "حساب روش تحویل (ارز)" اضافه گردید که در آن حساب، بانک و اشخاصی که برای روش تحویل ارز در سفارش انتخاب شده است، نمایش داده می شود. همچنین این گزینه برای حساب، بانک و اشخاص به فیلتر لیست حواله‌های خرید و فروش اضافه شد.

 

 

ماژول انبار (نسخه 1622.9668)

 

عنوان ۷: پیاده سازی سریال کالا (Batch Number) در رسید و حواله

با ایجاد این قابلیت امکان تعریف سری ساخت در رسید و حواله انبار  بر اساس واحد تعریف شده و تعداد وارد شده  در شناسنامه کالا امکان پذیر شده است.

 

ماژول فروش (نسخه 1622.5439)

 

عنوان ۸: امکان اعمال لیست قیمت در صورت عدم انتخاب دوره، مشتری و یا نام مرکز

با اضافه شدن این قابلیت محدودیت‌هایی که برای کاربر فروش در خصوص انتخاب تمام فیلدها در تنظیمات برای اعمال قیمت وجود داشت برداشته شده است.


ماژول حسابداری نسخه (1622.4113)عنوان 9: اضافه شدن مدل روکش حسابداری


گزینه ای به نام چاپ روکش در نمایش سند حسابداری اضافه شده است که دارای گزینه های مختلفی با عناوین "جزئیات"، "مشخصات سند" و "مشخصات حساب" می باشد که در تمامی آنها امکان نمایش و یا عدم نمایش آنها در چاپ روکش سند وجود دارد. همچنین هریک از این سه گزینه دارای زیر مجموعه هایی می باشند که امکان چاپ آنها نیز در صورت تمایل فراهم شده است.

 


 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}