در تاریخ   95.06.31  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.35 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 
 
اضافه شدن گروه استخدام و نوع حکم به فیلتر گزارش گیری
 
 
ثبت رکوردهای پورسانت برای برگشت از فروش
 
 
نمایش شرح کالا پس از ذخیره در فاکتور و پرینت اسناد
 
 
ارائه نسخه بتا ماژول پایش
 
 
نام کالا - روش و ترتیب نمایش در لیست عملیات
 
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.35 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

امکان وصل شدن فاکتورهای خرید به پرداخت های حسابداری
اضافه کردن پیج نامریتور به تراز آزمایشی سیستمی و دستی
امکان ویرایش فاکتورهای ارسالی از ماژول خرید
اتصال فاکتورهای خرید به تب نقد
استارت بررسی سفارش فروش
ایجاد سند رسید تولید عادی
و...
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}