در تاریخ   95.06.25  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.34 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 
اعمال تغییرات مربوط به ثبت سند بیمه و مالیات در سیستم حقوق دستمزد
 
گزارش دفتر حساب به تفکیک فاکتور برای اشخاص

اضافه شدن فیلد انبار پیش فرض در فاکتور فروش

امکان سرچ کالا با شناسه در گزارشات انبار
تسویه به دو روش چک و نقدی در فاکتور خرید
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.34 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

اولویت بندی ویرایش براساس امضا
اضافه کردن جمع به تفکیک فاکتور در دفتر حساب اشخاص
اضافه شدن چاپ و تایید به لیست معوقه
و...
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}