در تاریخ   95.04.24  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.31 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :


اضافه کردن ایمپورت (درون ریزی) برای گزارش مغایرت بانکی

 
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
امکان صدور چند حکم در یک بازه (همپوشانی)

 
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 تحویل نسخه شماره 2 فروش فروشگاهی و رستوران
امکان تبدیل صورتحساب به فاکتور (ثبت سند حسابداری و حواله انبار)


------------------------------------------------------------------------------------
 
 
امکان بازسازی کاردکس در انبار------------------------------------------------------------------------------------
 
 
تعریف انبار پیش فرض برای عملیات فروشگاهی
 
 
 و...

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.31 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.

 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :
تکمیل گزارش مغایرت بانکی

اضافه شدن آیتم های جدید به گزارش ساز ماژول فروش

اعمال تغییرات در چک های دریافتنی از سایر ماژول ها

ایجاد و نمایش فیش معوقه

و ...

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}