در تاریخ   95.3.19  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.29 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

ثبت ورود کالا به انبار از طریق RFID

----------------------------------------------------------

استفاده از واحد فرعی در رسید، حواله و انتقال انبار به انبار

----------------------------------------------------------

امکان ایجاد پارامتر "مقدار پایه" در حقوق دستمزد

 

----------------------------------------------------------

ایجاد نوع اسناد دریافتنی/پرداختنی در گزارش ساز

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر " ارائه نسخه 1.29 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی " مراجعه نمایید.    

        برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

       ایجاد نوع نقد در تب نقدی

       ایجاد معوقه

      ایجاد اکسل لیست اسناد

      و ...

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}