در تاریخ   95.04.10  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.31 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

 

اضافه شدن افتتاحیه و اختتامیه به چک های حسابداری
 

 
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ایجاد ارتباط با دستگاه ساعت زنی Superma
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ایجاد قابلیت پاک کردن ایمیل های دریافتی از سرور
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ایجاد تمپلیت برای پروژه مشابه با تمپلیت اقدام و نظرسنجی
 
 
 
 و...

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.31 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

اضافه کردن ایمپورت برای گزارش مغایرت بانکی
تغییر گزارش دفتر عملیات نقدی
ویرایش در خزانه داری

و ...

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}