در تاریخ   95.3.5  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.28 تیم‌یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 

اضافه شدن تنظیمات برای نوع حکم و تغییر در پروسه استخدام

 

اضافه شدن تنظیمات برای ایجاد سند حسابداری

 

ایجاد تنظیمات پورسانت فروش

 

ایجاد تغییرات و اضافه شدن فروش مویرگی، فروشگاهی و رستوران در حالت GUI2

 

 

 

 

 
 

 برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.28 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.

      برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

      ایجاد لیست مالیات

      اضافه کردن اتو اساین به اسناد حسابداری

      ایجاد گزارش ساز برای حسابداری

      امکان درنظرگرفتن ظرفیت دوم برای کالاها

      و...

 

 

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}