آغاز پروژه تیم‌یار 3
 
پروژه تیم‌یار 3 آغاز شد. تیم یار 3 دارای قابلیت های بسیار متفاوتی است که آن را کاملاً با نسخه های پیشین متمایز خواهد نمود. طبق برنامه ریزی های انجام شده زمان مورد نیاز برای این پروژه یک سال و نیم می باشد.
در هفته های آتی راجع به قابلیت های در نظر گرفته شده توضیحاتی ارائه خواهد شد.
 
 پروسه انتقال ماژول های کاربردی از GUI1 به GUI2
 
در ادامه پروسه انتقال ماژول های کاربردی به GUI2، اکنون ماژول های پروژه و تقویم در حال تغییر می باشند. تا کنون ماژول های اقدام، درایو (اسناد)، مشتری، اخبار، پرسنلی، پست الکترونیک و نظر سنجی به GUI2 انتقال یافته اند. این ماژول ها توسط تیم توسعه ساختاری در حال استفاده و تست واقعی می باشند.
 
 پروفایل حفاظتی
 
بررسی سند ارائه شده توسط آزمایشگاه فناوری اطلاعات در مراحل پایانی می باشد. در این هفته موارد و الزامات امنیتی مربوط به ماژول های کاربردی از این سند استخراج و به تیم توسعه کاربردی ارائه گردید تا پیاده سازی تغییرات درخواستی بصورت موازی و همزمان در هر دوتیم پیگیری و انجام شود. پیش بینی می شود این پروسه تا پایان اردیبهشت ماه 96 به طول انجامد.
 
 آماده سازی نسخه 1.42 تیم‌یار
 
مراحل پایانی آماده سازی نسخه 1.42 تیم‌یار در این هفته انجام شد. اقدامات انجام شده در این نسخه تاکنون بیشتر پیرامون رفع اشکالات گزارش شده می باشد.
 
  تغییر ساختار ماژول ویکی
 
پروسه پیاده سازی تغییرات ساختار ماژول ویکی در این هفته نیز ادامه داشت. تغییرات بزرگ و اساسی، این پروسه را زمان بر نموده است.
 
 
 
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}